Siirry sisältöön

HAVERI Hallintaan vesiriskit, keinoja vesihuoltolaitosten riskien hallintaan

Varpuja metsässä.

Haveri-hankkeessa selvitettiin olemassa olevia riskienhallinnan ohjeistuksia ja tarkasteltiin riskienhallintaa PILOT-laitoksissa. Hankkeessa luotiin toimintamallia pienten ja keskisuurten vesihuoltolaitosten riskienhallintaan. PILOT-laitosten nykytilatietojen keräämiseksi hyödynnettiin lisäksi Paul Silfverbergin tuottamaa Vesihuoltolaitoksen tilan itsearviointimittaristoa. Itsearviointimittariston riittävyyttä ja käyttökelpoisuutta riskienhallinnan taustakartoituksena selvitettiin. Saatujen käytännön kokemusten perusteella esitettiin suosituksia vesihuoltolaitosten itsearviointimittariston edelleen kehittämiseksi.

Hankkeeseen saatiin Hämeen liiton hallinnoimaa ja myöntämää maakunnan kehittämisrahaa. Hankkeen toteutti Suomen ympäristöopisto Sykli ja Kanta-Hämeen alueen vesihuoltolaitoksista mukana hankkeessa olivat Riihimäen Vesi, Forssan Vesihuoltoliikelaitos ja Tammelan kunnan vesihuoltolaitos.

Julkaisut: HAVERI –hankkeen loppuraportti (PDF) »

Liitteet: