Siirry sisältöön

HAPPI-hanke Hausjärven pohjavesien riskienhallinta

Varpuja metsässä.

HAPPI oli kolmivuotinen hanke, jossa tutkittiin pohjavesialueiden ja Päijänne-tunnelin ympäristön riskikohteita Hausjärven kunnan alueella. Hankkeen tavoitteena oli vähentää ja poistaa riskitekijöitä vedenhankintaan soveltuvilta alueilta ja siten ehkäistä pohjaveden pilaantumistapauksia. Toteutettavilla toimenpiteillä turvattiin pohjaveden hyvä tila nykyisillä ja tulevaisuuden vedenottoalueilla. Hankkeen toteuttivat Hausjärven kunta ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

SYKLI toteutti hankkeessa osaprojektin, jonka tavoitteena oli tuottaa selainpohjainen työkalu pohjavesialueella toimivien pk-yritysten riskien hallintaan. Työkalun suunnittelussa hyödynnettiin lainsäädännön ja ohjeistusten lisäksi riskikartoituksia Hausjärven pk-yrityksissä. Pohjavesialueilla sijaitsevista pk-yrityksistä valittiin pilot-kohteet, joissa tehtiin riskikartoitus ja toimintasuunnitelma riskien vähentämiseksi. Yrityksille järjestettiin koulutusta vaarojen tunnistamisesta ja riskien hallinnasta.

POVERI-riskienhallintatyökalu pk-yrityksille »

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jari Heiskanen, p. 050 375 2657, jari.heiskanen(at)sykli.fi