Siirry sisältöön

Green Upskilling – Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä

Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä on selvityshanke, jonka tavoitteena on kehittää ammatillista aikuiskoulutusta vastaamaan vihreän ja vähähiilisen talouden osaamistarpeisiin. Hankkeessa kartoitetaan vihreän talouden kannalta keskeisiä osaamistarpeita ja valitaan tarkasteluun erityisesti sellaisia osaamisia, jotka edistävät uutta liiketoimintaa ja vähähiilisiä ratkaisuja. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan näihin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa, kouluttajaverkostoa ja koulutuksen kehittäjäverkostoa sekä haetaan esimerkkejä hyvistä koulutuskäytännöistä muutamista muista EU-maista. Selvityshankkeen aikana valmistellaan laajempaa koulutuksen ja osaamisen kehittämishanketta alkaneelle rakennerahastokaudelle 2014-2020.

Green Upskilling – Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä -selvityshanke saa osittain ESR-rahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta, hankkeen toteutusaikataulu on 4-12/2014.