Siirry sisältöön

Green Upskilling – Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä

Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä oli selvityshanke, jonka tavoitteena oli kehittää ammatillista aikuiskoulutusta vastaamaan vihreän ja vähähiilisen talouden osaamistarpeisiin. Hankkeessa kartoitettiin vihreän talouden kannalta keskeisiä osaamistarpeita ja valittiin tarkasteluun erityisesti sellaisia osaamisia, jotka edistivät uutta liiketoimintaa ja vähähiilisiä ratkaisuja. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin näihin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa, kouluttajaverkostoa ja koulutuksen kehittäjäverkostoa sekä haettiin esimerkkejä hyvistä koulutuskäytännöistä muutamista muista EU-maista. Selvityshankkeen aikana valmisteltiin laajempaa koulutuksen ja osaamisen kehittämishanketta  rakennerahastokaudelle 2014-2020.

Green Upskilling – Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä -selvityshanke sai osittain ESR-rahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta, hankkeen toteutusaikataulu oli 4-12/2014.