Siirry sisältöön

ESlogC – ekologisesti perusteltua logistiikkaa

Varpuja metsässä.

ESLogC -hanke keskittyi kehittämään Etelä-Suomen logistiikkakeskuksten verskostoa tiivissä yhteistyössä eri toimijoiden ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Verkosto muodosti tuottavan, tehokkaan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen logistiikkapalvelukokonaisuuden. Hankkeesta hyötyvät kaikki logistiikkakeskusten toimijat.
Toteuttajat:

  • Teknologiakeskus TechVilla
  • Hämeen ammattikorkeakoulu  (HAMK)
  • Laurea – ammattikorkekoulu
  • Lahden  ammattikorkeakoulu (LAMK)
  • Suomen ympäristöopisto SYKLI
  • Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Toteuttajien lisäksi hankkeseen kutsuttiin ulkopolisia kumppaneita, jotka kattoivat hanketoimintaan liittyvät kulut itse.

EslogC-hanke toteutettettiin 1.9.2009 – 30.6.2012, sen rahoitusvolyymi oli 1,97 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittajina olivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kunnat sekä yritykset. Hankkeen toteuttamista koordinoi Teknologiakeskus TechVilla.

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman päätavoite on edistää Etelä-Suomen kehittymistä alueena yhtenäiseksi, tasapainoiseksi sekä kansainvälisesti ja kansallisesti vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi maakuntien vahvuuksien pohjalta.  Etelä-Suomen EAKR-ohjelmaa toteutetaan Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.