Siirry sisältöön

ENVEDU – Ympäristösertifiointi oppilaitoksille

Varpuja metsässä.

ENVEDU – hankkeessa laadittiin ympäristökriteerit, jotka auttavat oppilaitoksia ympäristötoiminnan itsearvioinnissa ja kehittämisessä. Kriteerit täyttävä oppilaitos voi saada Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifikaatin. Ympäristöjärjestelmien rakentamisen tueksi hankkeessa järjestettiin valtakunnallista koulutusta oppilaitoksille. Koulutus pohjautui ympäristökriteereihin ja antoi valmiudet sertifikaatin hakemiseen.

Hankkeen tuloksena syntyi myös valtakunnallinen ympäristöauditoijien verkosto. Auditointikoulutuksella valmennettiin opettajia ja muita kuntien työntekijöitä päteviksi ympäristöarvioijiksi.

Hankkeen päätulokset ovat:

1. Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit
2. Sertifiointijärjestelmä
3. Oppilaitosten ympäristöjärjestelmät
4. Auditoijaverkosto
5. Polku EMASiin -opas

Projektin toteuttajia olivat Hyvinkään-Riihmäen aikuiskoulutuskeskus HRAKK, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, OKKA- Säätiö ja Ympäristöministeriö. Envedu-hanke toteutettiin kokonaisuudessaan HRAKK:n ympäristökoulutuksen nimissä, koska hankehakemus oli hyväksytty ennen Syksin toiminnan käynnistämistä 2002. Projektin alihankkijoina toimivat Opetushallitus, Joensuun yliopisto, Oulun yliopisto ja Osuuskunta Eco-One.

Hanke sai osarahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

Hankkeen tulokset löytyvät oppilaitosten ympäristösertifioinnin sivuilta: www.koulujaymparisto.fi