Siirry sisältöön

Energiaväylä

Energiaväylä-hankkeessa selvitetään teollisen ylijäämälämmön jakamismahdollisuuksia naapurikiinteistöille. Hankkeessa on kaksi case-aluetta, joista toinen on Hyvinkään Sahanmäen alue, jolla toimii runsaasti energiaa käyttävä lasivillatehdas. Tehtaan ylijäämälämpöä olisi mahdollista hyödyntää lähialueella, jolla sijaitsee isoja teollisuus- ja varastohalleja. Hankkeessa selvitetään teknisiä, toiminnallisia ja ratkaisuja, joilla ylijäämälämmön jakaminen naapurikiinteistölle tulisi taloudellisesti houkuttelevaksi. Tekniseksi ratkaisuksi on alustavasti kaavailtu ns. matalalämpöverkkoa, joka ei välttämättä liittyisi alueen kaukolämpöverkkoon lainkaan. Tällaisella ratkaisulla korvattaisiin osa lämmitykseen nyt käytettävästä maakaasusta. Toiseksi case-alueeksi on valikoitumassa Mäntsälän Kapulin alue, jolla sijaitsee mm. Yandexin datakeskus ja jonka ylijäämälämpöä on jo jonkin aikaa hyödynnetty alueen kaukolämmöntuotannossa.
Hankkeessa selvitetään myös alueen materiaalivirtoja. Erityishuomio on alueella syntyvien ja sieltä lähtevien materiaalivirtojen energia-arvossa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä teknologiakeskus Techvillan ja TTS Työtehoseuran kanssa Suomen ympäristöopisto Syklin toimiessa päätoteuttajana. Case-alueiden yrityksillä on ollut aktiivinen rooli hankkeen käynnistämisessä ja toteutuksen ohjaamisessa. Kaksivuotinen EAKR-rahoitettu päättyy kesäkuussa 2018.

Energiaväylä -projektin konsulttiselvitykset alla. Palautetta voi lähettää ari.laitala@sykli.fi, jolta voi myös kysyä hankkeen lisätietoja.

YLIJÄÄMÄLÄMMÖSTÄ UUSIOLÄMMÖKSI, OSA I – uusiolämpöpotentiaalin hyödyntämisen alueellinen kartoittaminen
Raporttiin liittyvät erilliset konsulttiselvitykset

YLIJÄÄMÄLÄMMÖSTÄ UUSIOLÄMMÖKSI, OSA II – liiketoimintamallit ja kannattavuus
Raporttiin liittyvät erilliset konsulttiselvitykset

Raportin kummastakin osasta on otettu lisäpainokset, joissa on mukana myös raporttiin liittyvät konsulttiselvitykset. Painettuja kappaleita on saatavilla rajoitetusti. Ota yhteys ari.laitala@sykli.fi

EnergiaVäylä videot

EnergiaVäylä – ylijäämälämmösta uusiolämmöksi »
EnergiaVäylä – lämpökauppaa itsenäisesä verkossa »
EnergiaVäylä – lämpöä sivuvirroista »

EnergiaVäylä mediassa
Yijäämälämpö yhdyskuntien vähähiilisyysratkaisuna »