Siirry sisältöön

Energiaväylä

Energiaväylä-hankkeessa selvitettiin teollisen ylijäämälämmön jakamismahdollisuuksia naapurikiinteistöille. Hankkeessa oli kaksi case-aluetta, joista toinen oli Hyvinkään Sahanmäen alue, jolla toimii runsaasti energiaa käyttävä lasivillatehdas. Tehtaan ylijäämälämpöä olisi mahdollista hyödyntää lähialueella, jolla sijaitsee isoja teollisuus- ja varastohalleja. Hankkeessa selvitettiin teknisiä, toiminnallisia ja ratkaisuja, joilla ylijäämälämmön jakaminen naapurikiinteistölle tulisi taloudellisesti houkuttelevaksi. Tekniseksi ratkaisuksi oli alustavasti kaavailtu ns. matalalämpöverkkoa, joka ei välttämättä liittyisi alueen kaukolämpöverkkoon lainkaan. Tällaisella ratkaisulla korvattaisiin osa lämmitykseen nyt käytettävästä maakaasusta. Toiseksi case-alueeksi oli valikoitumassa Mäntsälän Kapulin alue, jolla sijaitsee mm. Yandexin datakeskus ja jonka ylijäämälämpöä oli jo jonkin aikaa hyödynnetty alueen kaukolämmöntuotannossa.
Hankkeessa selvitettiin myös alueen materiaalivirtoja. Erityishuomio oli alueella syntyvien ja sieltä lähtevien materiaalivirtojen energia-arvossa.

Hanke toteutettiin yhteistyössä teknologiakeskus Techvillan ja TTS Työtehoseuran kanssa Suomen ympäristöopisto Syklin toimiessa päätoteuttajana. Case-alueiden yrityksillä oli ollut aktiivinen rooli hankkeen käynnistämisessä ja toteutuksen ohjaamisessa. Kaksivuotinen EAKR-rahoitettu päättyi kesäkuussa 2018.

Energiaväylä -projektin konsulttiselvitykset alla. Palautetta voi lähettää ari.laitala@sykli.fi, jolta voi myös kysyä hankkeen lisätietoja.

YLIJÄÄMÄLÄMMÖSTÄ UUSIOLÄMMÖKSI, OSA I – uusiolämpöpotentiaalin hyödyntämisen alueellinen kartoittaminen
Raporttiin liittyvät erilliset konsulttiselvitykset

YLIJÄÄMÄLÄMMÖSTÄ UUSIOLÄMMÖKSI, OSA II – liiketoimintamallit ja kannattavuus
Raporttiin liittyvät erilliset konsulttiselvitykset

Raportin kummastakin osasta on otettu lisäpainokset, joissa on mukana myös raporttiin liittyvät konsulttiselvitykset. Painettuja kappaleita on saatavilla rajoitetusti. Ota yhteys ari.laitala@sykli.fi

EnergiaVäylä videot

EnergiaVäylä – ylijäämälämmösta uusiolämmöksi »
EnergiaVäylä – lämpökauppaa itsenäisesä verkossa »
EnergiaVäylä – lämpöä sivuvirroista »

EnergiaVäylä mediassa
Yijäämälämpö yhdyskuntien vähähiilisyysratkaisuna »