Siirry sisältöön

Energiaosaaminen euroiksi ja iloksi

Varpuja metsässä.

Energia- ja resurssitehokkuudesta kilpailukykyä pk-yrityksille

Energiaosaaminen euroiksi ja iloksi (EEI) – hankkeen tavoitteena oli lisätä työorganisaatioiden ja työvoiman osaamista, yrittäjyyttä ja yritysten kehittämistä. Hanke toimi Etelä-Karjalassa, Lappeenrannan ja Imatran seudulla.

Hankkeen kohderyhmä olivat alueen pk-yritykset eri liiketoimintasektoreilla, kehittämisorganisaatiot ja koulutuspalvelujen tuottajat. Hanke alkoi kyselyllä, jolla kartoitettiin alueen yritysten energia- ja ympäristöosaamisen tarpeet. Hankkeessa edistettiin verkottumista ja järjestettiin kestävän liiketoiminnan koulutuksia, konsultointia, infotilaisuuksia ja tempauksia.

EU-komission energiatehokkuusdirektiivi luo osaamistarpeita yrityksille. Niiden tulee vastata hankintapyyntöjen haasteisiin ja pystyä tuottamaan energia-, resurssitehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja kuluttajille ja kunnille. Lisää määräyksiä on tulossa korjausrakentamiseen, kokonaisenergiatehokkuuteen ja materiaalitehokkuuteen. Yritysten energia- ja resurssitehokkuus parantaa ympäristön tilaa, luo kustannussäästöjä ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kokonaisvaltaisesti vastuullinen toiminta edistää menestymistä liiketoiminnassa.

Hanketta koordinoi SYKLI. Yhteistyökumppaneita olivat Lappeenranta University of Technology (LUT) ja Wirma Lappeenranta Oy. ESR-rahoituksen myönsi Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja hanke toteutettiin 1.1.2013–30.6.2014.