Siirry sisältöön

Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ)

Hankkeessa kehitettiin energian ja ravinteiden kierrätykseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja kestävää kehitystä tukevia verkottuneita ja toimipaikka- tai prosessikohtaisia toimintamalleja kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa sekä kehitetään vesiliiketoimintamalleja laajemminkin.

KEHÄn tavoitteina sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä oli tuontiravinteiden ja energian käytön vähentäminen suhteessa tuotannon määrään. Hankkeen tavoitteena oli myös kartoittaa ja kehittää vedenkäsittelyprosessien hallintaan, ympäristökysymyksiin ja paikkatiedon hallintaan soveltuvia kehittyneempiä ja digitaalisia vesitietoratkaisuja, mittaristoja ja verkottuneita toimintamalleja. Hankkeen avulla vahvistettiin myös alan suomalaisten toimijoiden edellytyksiä kasvavaan vientitoimintaan.

Suomen ympäristöopisto SYKLI keskittyi hankkeessa ennen kaikkea vesihuollon koulutuksen kehittämiseen ja osaamisen parantamiseen energia- ja ravinnekierrätyksen osalta. Myös kansainvälisiä toimintamuotoja ja yhteistyömahdollisuuksia tarkasteltiin hankkeen aikana. Hanke alkoi syyskuussa 2016 ja kesti heinäkuulle 2018.

KEHÄ-hanketta toteuttivat yhteistyössä SYKLIn kanssa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Laurea ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys LUVY ry. Hankkeen rahoitus tuli Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja rahoittajina toimivat Uudenmaan liitto sekä Hämeen liitto.