Siirry sisältöön

EEnavi – Kokonaisuuden huomioiva energiaremonttikartoitus

EKOKOTI on nyt EEnavi! EEnavilla löydät energiatehokkaat remonttiratkaisut kotiisi koulutettujen ja puolueettomien asiantuntijoiden johdolla!

EEnavi – energiaremonttikartoitus on suunnattu sekä kiinteistön omistajille että ammattilaisille. Kotitalouksien ja taloyhtiöiden tueksi koulutetaan energiaremonttien ja korjausrakentamisen ammattilaisia, jotka auttavat löytämään kohteeseen sopivat taloudelliset, energiatehokkaat ja asumismukavuutta lisäävät ratkaisut. EEnavi-palvelussa kiinnitetään huomiota kokonaisuuteen ottamalla huomioon kiinteistön ja rakenteiden erityispiirteet ja tuottamalla asiakkaalle useampi vaihtoehto kustannuksineen energiaremontin toteuttamiseksi.

EEnavi – energiaremonttikartoituksen ammattilainen

EEnavi – energiaremonttikartoituskoulutus on ajankohtainen ja monipuolinen kokonaisuus, joka perehdyttää uusiin korjausrakentamisratkaisuihin elinkaari huomioon ottaen. Koulutuksessa kerrytät lisäosaamista energiaremonttien tarvekartoitukseen ja kiinteistöjen kokonaistarkasteluun liittyen.  EEnavi-ammattilaiset pystyvät tarjoamaan korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset täyttävää asiantuntijapalvelua pientaloasukkaille ja taloyhtiöille.

Lisäosaamista itselle – lisäarvoa asiakkaalle

EEnavi-palvelussa laaditaan asiakkaan kiinteistöön energiaremonttikartoitus, joka perustuu kohteen lähtötietoihin ja paikan päällä tehtyyn arviointikäyntiin. Asiakas saa käyttöönsä raportin, jossa esitellään vähintään kolme energiatehokasta korjausratkaisua kustannuksineen ja käyttöön liittyvine ominaispiirteineen. Palvelu on energiaremontin ensimmäinen askel, jossa tarjotaan asiakkaalle realistisia ja järkeviä vaihtoehtoja, palvelu ei sisällä rakennesuunnittelua.

Palvelu vastaa Ympäristöministeriön asetuksen 4/2013 vaatimuksiin korjausrakentamiselle ja palveluun on helppo yhdistää energiatodistuksen laatiminen. Koulutuksessa keskitytään kokonaisratkaisujen selvittämiseen vanhojen rakenteiden erityispiirteet huomioiden. Koulutuksesta saat

  • vahvistusta osaamiseesi energiatehokkuusremonttien ja kiinteistöjen elinkaariajattelun saralla.
  • vuoden ajaksi käyttöösi EEnavi-laskurin, jolla simuloit helposti eri korjausvaihtoehdot sekä helppolukuisen tulosteen, jossa eri vaihtoehdot on vertailtu.
  • valmiudet tuottaa EEnavi-palvelua sekä tukea EEnavi-verkoston muilta jäseniltä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat energiatodistuksen laatijat, akk-kuntotarkastajan pätevyyden tai vastaavan osaamisen omaavat henkilöt. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja saa osaamisestaan todistuksen ja voi liittyä EEnavi-ammattilaisten verkostoon, joka valvoo palveluntarjoajien osaamista ja toimii yhdistävänä verkostona ja tiedonvälityskanavana. EEnavi-verkostossa järjestetään myös lisäkoulutuksia aihepiiriin liittyen ja he saavat aina uusimman EEnavi-laskurin käyttöönsä.

HUOM!  Koulutuksen avulla on mahdollista suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen -tutkinnon osa.

EEnavi – palvelu pientaloasukkaille ja taloyhtiöille

EEnavi – energiaremontin kartoituspalvelussa kiinteistölle laaditaan korjaussuunnitelma, joka perustuu kohteen lähtötietoihin ja paikan päällä tehtyyn arviointikäyntiin. Tuloksena asiakas saa raportin, jossa esitellään ja käydään läpi vähintään kolme mahdollista energiatehokasta korjausratkaisua. Korjausratkaisuissa huomioidaan kohteen erityispiirteet sekä kuvataan eri mahdollisuudet käyttöön liittyvine ominaispiirteineen. Raportissa esitettään myös kustannukset eri vaihtoehdoille.

Palvelu vastaa Ympäristöministeriön asetuksen 4/2013 vaatimuksiin korjausrakentamiselle ja siihen voidaan helposti yhdistää energiatodistuksen laatiminen.