Siirry sisältöön

EEnavi – Kokonaisuuden huomioiva energiaremonttikartoitus

EKOKOTI on nyt EEnavi! EEnavilla löydät energiatehokkaat remonttiratkaisut kotiisi koulutettujen ja puolueettomien asiantuntijoiden johdolla!

EEnavi – energiaremonttikartoitus oli suunnattu sekä kiinteistön omistajille että ammattilaisille. Kotitalouksien ja taloyhtiöiden tueksi koulutettiin energiaremonttien ja korjausrakentamisen ammattilaisia, jotka auttoivat löytämään kohteeseen sopivat taloudelliset, energiatehokkaat ja asumismukavuutta lisäävät ratkaisut. EEnavi-palvelussa kiinnitettiin huomiota kokonaisuuteen ottamalla huomioon kiinteistön ja rakenteiden erityispiirteet ja tuottamalla asiakkaalle useampi vaihtoehto kustannuksineen energiaremontin toteuttamiseksi.

EEnavi – energiaremonttikartoituksen ammattilainen

EEnavi – energiaremonttikartoituskoulutus oli ajankohtainen ja monipuolinen kokonaisuus, joka perehdytti uusiin korjausrakentamisratkaisuihin elinkaari huomioon ottaen. Koulutuksessa kerrytettiin lisäosaamista energiaremonttien tarvekartoitukseen ja kiinteistöjen kokonaistarkasteluun liittyen.  EEnavi-ammattilaiset pystyivät tarjoamaan korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset täyttävää asiantuntijapalvelua pientaloasukkaille ja taloyhtiöille.

Lisäosaamista itselle – lisäarvoa asiakkaalle

EEnavi-palvelussa laadittiin asiakkaan kiinteistöön energiaremonttikartoitus, joka perustui kohteen lähtötietoihin ja paikan päällä tehtyyn arviointikäyntiin. Asiakas sai käyttöönsä raportin, jossa esiteltiin vähintään kolme energiatehokasta korjausratkaisua kustannuksineen ja käyttöön liittyvine ominaispiirteineen. Palvelu oli energiaremontin ensimmäinen askel, jossa tarjottiin asiakkaalle realistisia ja järkeviä vaihtoehtoja, palvelu ei sisältänyt rakennesuunnittelua.

Palvelu vastasi Ympäristöministeriön asetuksen 4/2013 vaatimuksiin korjausrakentamiselle ja palveluun oli helppo yhdistää energiatodistuksen laatiminen. Koulutuksessa keskityttiin kokonaisratkaisujen selvittämiseen vanhojen rakenteiden erityispiirteet huomioiden. Koulutuksesta sai

  • vahvistusta osaamiseesi energiatehokkuusremonttien ja kiinteistöjen elinkaariajattelun saralla.
  • vuoden ajaksi käyttöösi EEnavi-laskurin, jolla simuloit helposti eri korjausvaihtoehdot sekä helppolukuisen tulosteen, jossa eri vaihtoehdot on vertailtu.
  • valmiudet tuottaa EEnavi-palvelua sekä tukea EEnavi-verkoston muilta jäseniltä.

Koulutuksen kohderyhmänä olivat energiatodistuksen laatijat, akk-kuntotarkastajan pätevyyden tai vastaavan osaamisen omaavat henkilöt. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja sai osaamisestaan todistuksen ja voi liittyä EEnavi-ammattilaisten verkostoon, joka valvoo palveluntarjoajien osaamista ja toimii yhdistävänä verkostona ja tiedonvälityskanavana. EEnavi-verkostossa järjestettiin myös lisäkoulutuksia aihepiiriin liittyen ja he saivat aina uusimman EEnavi-laskurin käyttöönsä.

HUOM!  Koulutuksen avulla oli mahdollista suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen -tutkinnon osa.

EEnavi – palvelu pientaloasukkaille ja taloyhtiöille

EEnavi – energiaremontin kartoituspalvelussa kiinteistölle laadittiin korjaussuunnitelma, joka perustui kohteen lähtötietoihin ja paikan päällä tehtyihin arviointikäyntiin. Tuloksena asiakas sai raportin, jossa esiteltiin ja käytiin läpi vähintään kolme mahdollista energiatehokasta korjausratkaisua. Korjausratkaisuissa huomioitiin kohteen erityispiirteet sekä kuvattiin eri mahdollisuudet käyttöön liittyvine ominaispiirteineen. Raportissa esitettiin myös kustannukset eri vaihtoehdoille.

Palvelu vastasi Ympäristöministeriön asetuksen 4/2013 vaatimuksiin korjausrakentamiselle ja siihen voitiin helposti yhdistää energiatodistuksen laatiminen.