Siirry sisältöön

EduCitizens-hanke

Osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tiedon saantiin ja arvioimiseen sekä mielipiteen ilmaisuun. Osallistumisen taitoja tarvitaan niin työelämässä kuin muuallakin yhteiskunnassa. Osallistuminen on yksi digiyhteiskunnan kansalaisen avaintaidoista, ja sitä voidaan edistää koulutuksessa.

Erasmus+ -rahoitteisessa EduCitizens-hankkeessa koottiin parhaita osallistuvan oppimisen käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa. Mukana oli formaalin, informaalin ja nonformaalin oppimisen esimerkkejä erilaisista konteksteista ja kohderyhmistä. Hankkeen avulla toimijat laajensivat osaamistaan, kehittivät koulutustaan ja levittivät eri maiden parhaita käytäntöjä omissa verkostoissaan. Hankkeen suomalaisena partnerina Suomen ympäristöopisto SYKLI edusti etenkin kestävän kehityksen kasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen näkökulmaa.

Lataa hankkeen loppujulkaisu, Educitizens smart practices ebook (pdf).

Hankkeen kesto: syyskuu 2016 – syyskuu 2018

Lisätietoja: 

info@sykli.fi