Siirry sisältöön

BSR Water – Platform on Integrated Water Cooperation

BSR Water -hankkeen tavoitteena oli tehostaa monialaista yhteistyötä vesihuoltoalalla Itämeren alueella. Hanke tarjosi mahdollisuuden kansainväliseen kokemusten vaihtoon, hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen jakamiseen sekä kattavan katsauksen nykyisistä ja tulevista toimintapoliittisista yhteyksistä ja niiden vaikutuksista Itämeren alueen maihin. Hanketta rahoitti Interreg Baltic Sea Region 1.10.2018 – 31.9.2021.

BSR WATER kokosi yhteen kumppaneita Itämeren alueen eri hankkeista. Hankkeet käsittelivät vesihuoltoa useasta eri näkökulmasta: älykäs ravinteiden hallinta ja lietteen käsittely, sadeveden hallinta, kotitalouksien ja teollisuuden jäteveden käsittely ja energiatehokkuus. Ydinkumppanuuden tavoitteena oli koota yhteen sellaisia organisaatioita, joilla on vahva sisältöosaaminen vesiin liittyvissä kysymyksissä ja joiden etujen mukaista on hyötyä alan tehostetusta monialaisesta ja makroalueellisesta yhteistyöstä.

Hankkeen organisaatiot olivat:

  • UBC: n kestävien kaupunkien komissio, joka edustaa paikallisia ja alueellisia toimijoita
  • HELCOM tukee kansallisia toimijoita ja politiikan kehittämistä
  • Berliinin teknillinen yliopisto, Tarton yliopisto ja Gdanskin teknillinen yliopisto, jotka edusta ravintoaineiden ja lietteen käsittelyä, sadeveden käsittelyä ja energiatehokkuutta käsitteleviä asiantuntijaorganisaatioita.
  • Sykli Suomen ympäristöopisto, joka on erikoistunut tietoisuuden lisäämiseen ja yksilön sitoutumiseen koulutuksen avulla
  • Helsingin ja Riian kaupungit – edelläkävijät innovatiivisten vesiin liittyvien ratkaisujen toteuttamisessa sekä
  • SC Mineral ja ECAT-Kaliningrad koordinoivat yhteistyötä Venäjän sidosryhmien kanssa.