Siirry sisältöön

Ammattiosaamisen näytöt käyttöön luonnonvara-alalla

Koulutuskeskus Salpauksen koordinoimassa projektissa kerättiin ja levitettiin luonnonvara-alojen näyttöaineisto- ja pilottiprojekteista saatuja hyviä näyttökäytänteitä. Projektin puitteissa luonnonvara-alan oppilaitoksille järjestettiin vuoden 2007 aikana koulutusta, jolla tuettiin Maatilatalouden koulutuksen kehittämisstrategian (OPM, 2006) toimeenpanoa. Kehittämisstrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on jokaisen maatalousalan oppilaitoksen ympäristösertifiointi.

Projektin puitteissa järjestetyllä koulutuksella oppilaitoksia tuettiin kehittämistoiminnan käynnistämisessä, erityisesti kestävän kehityksen ohjelman rakentamisessa. Luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi hankkeessa kehitettiin myös nettisivusto, jossa kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen annetaan vaiheittainen ohjeistus. Sivustolla on myös yleistietoa kestävästä kehityksestä, sekä malliasiakirjoja ja niiden täyttöohjeita ohjelman rakentamisen tueksi.

Suomen ympäristöopisto SYKLI ja OKKA-säätiö vastasivat projektin partnereina oppilaitosten kestävän kehityksen koulutuksista sekä verkkosivuston kestävän kehityksen toimintajärjestelmän rakentamiseen liittyvän sisällön tuotannosta.