Siirry sisältöön

Alku – Vesihuollon alalletulokoulutuksen kehittäminen

Varpuja metsässä.

Suomen ympäristöopisto SYKLI käynnisti kevättalvella 2009 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tuella ALKU-hankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää vesihuoltoalalle tulevien uusien työntekijöiden koulutusta eli ns. alalletulokoulutusta yhdessä vesihuollon toimijoiden kanssa. Hankkeessa oli mukana muutamia vesihuoltolaitoksia, esim. Keuruun Vesi, Kouvolan Vesi ja Vehniän vesiosuuskunta ja Pohjois-Suomen vesivaliokunta. Sen lisäksi Infra ry ja Vesi- ja viemärilaitos ry (VVY) antoivat asiantuntijapanostaan hankkeelle.

Hankkeessa selvitettiin, miten vesihuoltoalalle saadaan mahdollisimman joustavasti uusia osaajia. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda uudenlainen käyttöhenkilöstön alalletulokoulutuksen toimintamalli, johon sisältyy laitoksen/yrityksen hoitaman perehdytyksen ohella ulkopuolisen koulutusorganisaation tarjoama alaan perehdyttävä koulutus ja työssäoppimisen opastus ja ohjaus. Hankkeessa kehitettävä koulutusmalli kohdistuu nimenomaan käyttöhenkilöstöön, kuten esimerkiksi verkostoasentajiin ja prosessinhoitajiin. Tarkoitus on koulutuksen avulla avustaa laitoksia uuden käyttöhenkilöstön rekrytointiprosessissa ja nopeuttaa alan ulkopuolelta tulevien uusien työntekijöiden sisäänajoa.

ALKU-hankkeen kohderyhmänä olivat vesihuoltolaitokset ja alan muut yritykset. Hanke kesti loppuvuoteen 2010.