Siirry sisältöön

Aikuis-KEKE Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Varpuja metsässä.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena oli kehittää kestävän kehityksen sisällyttämistä aikuisten ammatilliseen  tutkintotavoitteiseen lisäkoulutukseen laatimalla malleja ja työkaluja koulutuksen järjestäjille.

Hankkeessa laadittiin prosessimalli kestävän kehityksen sisällyttämisestä tutkinnon suorittamisen eri vaiheisiin, mm. henkilökohtaistamiseen, valmistavan koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Projektin yhteydessä tuotettiin myös kuvauksia ammattialakohtaisista kestävän kehityksen sisällöistä ja rakennettiin kestävän kehityksen pedagoginen malli.

Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset toimivat mallien ja materiaalien testaajina ja kehittäjinä yhdessä kestävän kehityksen asiantuntijatahojen kanssa.

Lisäksi hankkeessa tuettiin kestävän kehityksen sisällyttämistä hankkeessa mukana olleiden oppilaitosten omaan ammatilliseen tutkintotavoitteiseen lisäkoulutukseen.

Toteutusaika: 1.8.2011-31.12.2012

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: Aikuis-keke -hanke oli valtakunnallinen kestävän kehityksen verkostohanke, jota koordinoi Hyria koulutus Oy. Muita oppilaitospartnereina olivat Koulutuskeskus Tavastia, Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä PSK-Aikuisopisto. Kehittämisryhmässä olivat mukana lisäksi OKKA- säätiö, Osuuskunta Eco-One, Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Lisätietoja:

info@sykli.fi