Siirry sisältöön

Sykli on mukana kehittämässä eurooppalaista vähähiilisen koulun konseptia Carbon Neutral Schools- hankkeessa

Hiilineutraalit koulut -hankkeessa otetaan askel kohti EU:n Green Deal -tavoitetta olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Hankkeessa oppilaitoksille kehitetään digitaalisia koulutusmateriaaleja siitä, miten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää osana koulujen arkea.

On tärkeää, että julkiset laitokset toimivat edelläkävijöinä kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa. Vielä tärkeämpää on se, että koulut ovat mukana tässä työssä, sillä nykyiset oppilaat ovat osa tulevaisuuden yhteiskuntaa, joka työskentelee pääosin vuoden 2050 tavoitteen eteen.

Projektin konkreettiset toimenpiteet ovat (varsinaisten työpakettien mukaisesti)

1) Factor Maps -karttojen tuottaminen niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat oppilaitosten hiilijalanjälkeen ja mahdollisuuksiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

2) Interaktiivisen verkko-oppimiskokonaisuuden tuottaminen niistä keinoista, joilla oppilaitosten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää.

3) Green Ambassador työkalupakin kehittäminen, jolla edesautetaan hankkeen tulosten jalkauttamista. Työkalupakki on keino lisätä motivaatiota tekemällä ratkaisumahdollisuuksia näkyväksi ja konkreettiseksi.

Projektin ydintulos on vuorovaikutteinen e-oppimiskokonaisuus ”Hiilineutraali koulu”, joka kattaa useita hiilineutraaliuteen liittyviä aiheita, kuten: Ilmastonmuutos; hiilineutraalius ja EU:n politiikat; hiilineutraali organisaatio; kasvihuonekaasuprotokolla, hiilidioksidipäästöjen vähentämispolut; hiilibudjetointi.


👉Haluatko pysyä ajan tasalla hankkeemme etenemisestä? Jätä sähköpostiosoitteesi alle ja saat ensimmäisten joukossa tiedot tulevista tapahtumista, saavutuksista ja uusista oppimateriaaleista suoraan sähköpostiisi.


Lisätietoja:

Taru Uotila (taru.uotila@sykli.fi), +358503701414

Hanketta koordinoi latvialainen ArtSmart koulutusyhtiö ja Syklin lisäksi siihen osallistuu kuusi muuta osatoteuttajaa.

Hanke on käynnistynyt 11/2022 ja jatkuu 03/2025 asti.

Sykli is involved in developing the European low-carbon school concept

Carbon Neutral Schools strive to make one step closer to achieving EU Green Deal’s objective to be the first climate neutral continent. During the project digital training materials for education institutions on ways how to reduce Carbon Footprint in their everyday life.

It is important that public institutions act as forerunners in achieving ambitious goals and even more important is that schools are among them, as present pupils are future society that mainly will work for the 2050 objective.

The project is built on 3 core WPs:

1) developing Factor Maps on factors that influence the willingness to reduce Carbon Footprint

2) developing interactive e-learning modules on ways how to reduce Carbon Footprint in educational institutions and

3) developing a toolkit for Green Ambassadors that will ensure sustainability of the project results as it will act as a main motivational tool to start thinking green and use main project result.

The core result of the project – interactive E-learning modules on Carbon Footprint reduction in Schools ”Carbon Neutral School” will cover a variety of Carbon neutrality related topics such as: Climate change; Carbon neutrality and EU policies; Carbon neutral organisation; Understanding the carbon footprint; Guidance of the Greenhouse Gas Protocol and Carbon reduction pathways; Carbon budgeting.

The project is coordinated the Latvian education company ArtSmart and there are six other project partners in addition to Sykli.

The project has started on 11/2022 and will end by 03/2025.

More information:

Taru Uotila (taru.uotila@sykli.fi), +358503701414

Mukana hankkeessa myös / Also in this project: