Siirry sisältöön

SEURAAVA SIIRTO – PK-yritykset vihreään siirtymään

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat pienten- ja keskisuurten yritysten ymmärrystä vähähiilisyydestä, hiilijalanjäljen vähentämistä ja vihreää siirtymää käytännön tasolla.

Hankkeen kohderyhmä on PK-sektorin eri toimialojen yritykset ja niiden henkilöstö Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Erityisesti keskitytään toimialoihin, joilla on hiilijalanjälki verrattain suuri tai ympäristöasiat korostuvat muutoin, esimerkiksi kilpailutekijänä.

Tavoitteena on edistää osallistuvien PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä osana vähähiilisiä hankintaketjuja, tukea yritysten innovaatio- ja liiketoiminnan kehittämisosaamista sekä kasvattaa yritysten ja niiden henkilöstön ymmärrystä vähähiilisyydestä, jonka kautta yritysten toimintoja pystytään kehittämään vähähiilisemmiksi.

Hankkeen päätuloksena muotoutuu uusi vähähiilisyyden edistämisen toimintamalli, jota levitetään hankkeen aikana ja sen päätyttyä.

Hankkeen toteuttajat ja kesto

Suomen ympäristöopisto Sykli toimii hankkeen päätoteuttajana ja osatoteuttajana Management Institute of Finland MIF Oy (MIF). Hankeaika on 1.3.2022 – 31.8.2023 ja hanketta rahoittaa Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Yhteyshenkilö:
Joonas Raaska
joonas.raaska@sykli.fi
puh: 044 381 5819