Siirry sisältöön

Riihimäen asemanseutua kehitetään Kaupunki 4.0 -hankkeessa

 

 

 

Kaupunki 4.0 -hanke mahdollistaa digitalisaation ja hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen Riihimäen asemanseudun kehittämiselle.
Riihimäen asemanseudun yleiskaavan myötä alueesta on muodostumassa merkittävä digitaalisen siirtymän innovaatioympäristö. Alueelle suunnitellaan huomattavaa lisä- ja täydennysrakentamista, esimerkiksi asuntoja noin viidelle tuhannelle uudelle asukkaalle.

Osana yleissuunnitelman tavoitetta on kehittää kaupunkialueen digitaalista infrastruktuuria luomalla reaaliaikaisen anturidatan keräämistä ja jakamista toteuttava tietojärjestelmä.

Hankkeessa käynnistetään digitaalisen infran rakentaminen

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Riihimäen asemanseudun Internet of Things (IoT) -toimintaympäristön käynnistysvaihe. Esineiden internet ja tiheästi päivittyvän (reaaliaikaisen) anturidatan infrastruktuuri sovelluksineen on älykaupunkikehityksen kulmakivi.

Se mahdollistaa resurssitehokkaan ja vähähiilisen kaupunkiympäristön luomisen. Samalla se tarjoaa digitaalisen alustan kattaville asukaspalveluille sekä yritysten omalle palvelukehitykselle. Myös yritysten yleisen toimintaympäristön kehittäminen mahdollistuu.

Hankkeella muokataan tulevaisuutta ja saadut kokemukset ja tulokset tulevat olemaan merkittäviä myös ryhdyttäessä konkreettisesti toteuttamaan Riihimäen asemanseudun kehitystyötä.

Vähähiilisen, resurssitehokkaan sekä asukas- ja yrityslähtöisen kaupunkiympäristön kehittämisessä digitaaliset ratkaisut ovat keskiössä. Ilman digitaalista siirtymää on huomattavan vaikea toteuttaa muitakaan siirtymiä tehokkaasti, kuten energiamurrosta tai kiertotaloussiirtymää.

”Avoin data on hiilineutraalin kaupunkiympäristön perusta”

”Avoin data ja esineiden internet tulevat olemaan älykkään ja hiilineutraalin kaupunkikehityksen perusta. Ilman ympäristöstä kerättyä dataa ei voida saavuttaa kansallisia hiilineutraalisuustavoitteita eikä tehdä oikeita toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.” kertoo Tapio Pelto Suomen ympäristöopisto Syklistä.

Suomen ympäristöopisto Sykli tuo hankkeeseen osaamista mm. IoT-teknologian ja data-analytiikan soveltamisesta saaduista kokemuksista.

Näitä kokemuksia on kerrytetty erityisesti Syklin koordinoimasta EAKR-rahoitetusta hankkeesta Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ, A74095).

Hankkeen kesto, toteuttajat ja rahoitus

Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Kaupunki 4.0 – Infrastruktuurin mittarointi, tietovirtojen hallinta ja toimintojen ohjaaminen -hankkeelle REACT-EU-EAKR-varoista. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke on kohdistettu erityistavoitteeseen: ”12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Hankkeen päätoteuttaja on Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy. Osatoteuttajia ovat Riihimäen kaupunki ja Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy.
Hanke alkaa 1.7.2021 ja kestää kaksi vuotta.

Lisätietoja Kaupunki 4.0 -hankkeesta antaa:

Ari Laitala
Kaupunki 4.0 hanke
ari.laita@sykli.fi
p. 050 5668998

Tapio Pelto
projektipäällikkö
Kaupunki 4.0 hanke
tapio.pelto@sykli.fi
p. 050 598 2549