Siirry sisältöön

KIEPPI – Kiertotalouden Pilotointihanke: Osaaminen, innovaatiot ja yhteistyö

Sykli toteuttaa yhteistyössä Sataedun kanssa Satakunnan alueen yrityksille suunnatun koulutuskokonaisuuden. Tämä innovatiivinen koulutusohjelma on suunniteltu tukemaan ja vahvistamaan yritysten valmiuksia kiertotalouden mukaiseen tuote- ja palvelukehitykseen, kestäviin arvoketjuratkaisuihin, verkostoitumiseen sekä vähähiilisyyteen tähtääviin toimenpiteisiin. Ohjelma painottaa kiertotalouden laaja-alaista ymmärtämistä ja tarjoaa käytännön työkaluja kestävään liiketoimintaan.

Koulutusohjelman teemat kattavat monipuolisesti kiertotalouden eri näkökulmat, kuten kokonaisvaltainen näkemys kiertotaloudesta, lainsäädännölliset muutokset, innovaatiot ja niiden käytännön toteutus, materiaalivirrat ja elinkaariajattelu, hiilineutraaliustavoitteet tuotekehityksessä ja liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä sekä vastuullisuusraportointi.

Syklin rooli hankkeessa laajenee tukeakseen innovatiivisen ekosysteemin kehittymistä. Yhteistyössä Sataedun kanssa Sykli vastaa foorumien ja teematapaamisten järjestämisestä sekä hankitun tiedon käytännön sovelluksista. Hankkeessa pyritään tunnistamaan arvoketjujen, teollisten symbioosien ja uudenlaisten yhteistyökuvioiden mahdollisuudet pk-yrityksille. Tavoitteena on luoda kestävä kiertotalouden ekosysteemi ja pilottiympäristö, joka mahdollistaa Satakunnan alueen pk-yritysten osallistumisen vihreään siirtymään kiertotalouden liiketoimintamallien avulla.

Hankkeen tuloksena odotetaan:

1. Yritysten kiertotalousosaamisen vahvistuminen ja vaikutukset liiketoimintaan: Koulutuksen avulla yritykset kehittävät kiertotalouden osaamistaan, mikä näkyy positiivisesti niiden liiketoiminnassa.

2. Kiertotalousosaamisen Pilottiympäristö ja ekosysteemi: Syntyy kiertotalousosaamista tukeva toimintaympäristö, joka mahdollistaa innovaatiot ja yhteistyön eri toimijoiden välillä.

3. Uudet Kiertotalousinnovaatiot: Hankkeessa synnytetään uusia kiertotalouteen liittyviä innovaatioita, kuten kestäviä tuotteita, toimintamalleja ja sosiaalisia innovaatioita.

Toteutusaika: 1.1.2023 28.2.2025

Hankkeen yhteyshenkilö

Nina-Maarit Partanen

yhteistyöjohtaja