Siirry sisältöön

Kansanopistot matkalle kohti hiilineutraaliutta ja Agenda2030-tavoitteita

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeen päätöswebinaari

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeen päätöswebinaarissa 16.11.2023 13:00 – 15:00 jaetaan kokemuksia ja oppeja hiilijalanjäljen pienentämisestä ja kädenjäljen kasvattamisesta kansanopistoissa. Hankkeella viitoitetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Ilmoittaudu mukaan Suomen kansanopisto sivuilta viimeistään maanantaina 13.11.2023. 


Kaksivuotisella Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa –hankkeella viitoitetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa.

Kehittämistyötä toteutetaan yhteistyöllä, kokemuksia jakamalla ja asiantuntijoiden tuella. Yhteiskehittämisen tavoitteet jakautuvat neljään osa-alueeseen.

  • Määritetään nykyinen hiilijalanjälki, jonka avulla tehdään päästövähennystavoitteet
  • Osallistetaan sidosryhmät luomaan yhteinen tilannekuva vihreän siirtymän tavoitteesta, sen vaiheista ja keinoista
  • Kehitetään ilmastovastuun ja kestävän kehityksen opinpolkuja, oppisisältöjä ja menetelmiä
  • Luodaan vihreän siirtymän tiekartta ja konseptoidaan johtamisen työkalut seurannan tueksi

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävän kehityksen kädenjäljen kasvattaminen ovat keskeiset tavoitteet, jotka saavutetaan kehittämällä yhdenmukaisia toimintatapoja, vahvistamalla henkilöstön osaamista sekä pilotoimalla käytännön ratkaisuja opistojen arjessa. Hankkeeseen osallistetaan organisaation johto, henkilöstö, opiskelijat ja työelämä yhteiskehittämään kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta tukevia toimintatapoja.

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyy käytännön ratkaisuja opetukseen sekä yhteinen kansanopistojen transitiosuunnitelma ja sitä tukevat johtamisen ja seurannan työkalut.  Transitiosuunnitelma tähtää ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin vahvistamiseen toiminnan kaikilla tasoilla. Opistojen kädenjäljen kasvattamisen käytännön ratkaisut liittyvät työelämäyhteistyöhön sekä kestävän kehityksen, ilmastovastuullisen toiminnan ja kiertotalouden opinpolkujen ja menetelmien kehittämiseen.

Hankkeella mahdollistuu systemaattinen toimintamallien kehittäminen. Hankkeen etenemisestä ja tuotoksista tiedotetaan myös muille kansanopistoille yhteistyössä Suomen kansanopistoyhdistyksen kanssa. Kehitetyt toimintamallit ovat näin ollen kaikkien kansanopistojen hyödynnettävissä.

Hankkeen toteuttajat ja kesto

Suomen ympäristöopisto Sykli toimii hankkeen koordinaattorina ja tarjoaa asiantuntijatukea kestävän kehityksen ohjelmatyön edistämiseen. Hankkeessa on mukana viisi kansanopisto, jotka ovat Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-pohjanmaan opisto, Kalajoen kristillinen opisto. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Suomen kansanopistoyhdistys ry, Sataedun koordinoima VASKI-hanke ja Gradia.

Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle valionavustusta Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmasta. Hankkeen kesto on kaksi vuotta alkaen 1.1.2022-31.12.2023.

Kysy lisää

Nina-Maarit Partanen

yhteistyöjohtaja