Siirry sisältöön

HYPPY-hanke

Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa

Hankkeen tavoitteet

Rakentamisessa käytetään suuria määrä materiaaleja, joten myös alan ympäristövaikutukset ovat mittavat. Erityisesti purkutoiminoissa syntyy paljon materiaaleja, joiden hyödyntämisen tehostamiseksi on paljon mahdollisuuksia.

HYPPY-hankkeen tavoitteena on kehittää konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta kiertotaloustoimintaa.

Hankkeessa

  •  kehitetään uusia toimintamalleja rakennusosien ja materiaalien kiertoon saamiseksi
  •  edistetään sellaisen liiketoiminnan kehittymistä, jossa rakennusosat ja materiaalit voitaisiin uudelleen käyttää joko sellaisenaan tai jatkojalostuksen kautta
  •  tuetaan kysyntäpohjan kehittymistä kierrätetyille rakennusosille ja materiaaleille esimerkiksi teollisuuden yhteistyön kautta
  •  haetaan keinoja toimintamallien juurruttamiseen
  •  selvitetään vihreän rahoituksen käyttömahdollisuuksia ja kiertotaloutta tukevien hankintakriteerien soveltamismahdollisuuksia.

HYPPY-hanke hyödyntää vuoden 2019 tammikuussa päättyneestä RANTA-hankkeesta saatuja tuloksia ja kokemuksia.

Hankekonsortio

Hankkeen konsortioon kuuluvat Green Net Finland (koordinaattori), Metropolia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutetaan aikavälillä 9/2019 – 01/2022. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Helsingin kaupunki, Forssan kaupunki sekä Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi.

Seuraa HYPPY-hanketta Twitterissä ja LinkedInissä #HYPPYhanke.

Lisätietoja
Taru Uotila
koulutuspäällikkö
puh. 050 370 1414
taru.uotila@sykli.fi