Siirry sisältöön
Ihmisiä ulkoilemassa metsässä.

Yhdessä ulkoluokkaan! – ulko-opettajuuden vahvistaminen

Lyhytkoulutukset

Tietoja ja taitoja ulko-opetukseen

Yhdessä ulkoluokkaan! – ulko-opettajuuden vahvistaminen -hankkeessa tarjoamme vuoden 2023 aikana monipuolista koulutusta ulkona oppimiseen. Hanke koostuu viidestä koulutusmoduulista, jotka voi suorittaa erikseen tai joista voi koota oman tarpeen mukaisen kokonaisuuden. Jokainen moduuli vastaa 2 opintopistettä sisältäen ennakkotehtävän, yhden koulutuspäivän ja jälkitehtävän. Koulutukset on suunnattu esi- ja perusopetuksessa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat perustietoja ja -taitoja ulko-opetukseen.  

  • Vahvasti kohti ulkoluokkaa: ulkona oppimisen pedagogisen osaamisen ja valmiuksien lisääminen (tammi-maaliskuu 2023). Koulutus avaa tutkimusperustaista tietoa ulkona opettamisen pedagogisista ja hyvinvointia lisäävistä ratkaisuista sekä luo vahvan linkin ympäristökasvatukseen. Koulutuksissa Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat kertovat ulko-opetuksen arjesta ja erilaisista käytännöistä sekä niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. 

  • Tuumasta toimeen ja ulkoluokkaan: ulkona oppimisen teoria ja menetelmät käytännössä (huhti-toukokuu 2023). Kokonaisuus sisältää monipuolisia menetelmiä ja käytännön ideoita, joita on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Koulutuksissa jaamme monipuolisia menetelmiä arviointiin ja reflektioon oppilaiden kanssa. Kouluttajina toimivat Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat yhdessä Syklin asiantuntijan kanssa.

  • Ulkoluokka helpottaa eriyttämistä (syyskuu 2023). Ulko-oppimisympäristöt ovat joustavia, ja niissä voidaan hyödyntää monenlaisia pedagogisia menetelmiä. Ulkona on tilaa erikokoisille ryhmille ja erilaisille toimintamuodoille. Eriyttäminen on ulkona luonteva tapa toimia; ulkoluokka tukee kaikenlaisten oppijoiden tarpeita. Koulutusosion tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja erilaisten eriyttämisen tapojen ja tasojen hyödyntämiselle ulko-opetuksessa.

  • Digi innostaa ulkoluokkailemaan (elo-syyskuu 2023). Luonnosta voi ammentaa loputtomasti inspiraatiota oppimiseen. Digimenetelmillä voidaan tukea lapsille luontaisia toimintatapoja ihmetellä, tutkia ja havainnoida ympäristöään. Koulutusosiossa pelillinen ja leikillinen oppiminen yhdistää ympäristökasvatuksen, fyysisen liikkumisen ja digitaaliset työvälineet (mm. Seppo.io, ThingLink). Koulutusosion tavoitteena on monipuolistaa esiopetuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen digipedagogisia menetelmiä.  

  • Ympäristökasvatusta ulko-opetuksen keinoin (loka-marraskuu 2023). Kaikki ulkona tapahtuva opetus ei ole automaattisesti ympäristökasvatusta. Mihin tulisi kiinnittää huomiota niin opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa kuin oppimisympäristön valinnassa laadukkaan ympäristökasvatuksen näkökulmasta? Koulutusosion tavoitteena on tukea eopsin ja opsin arvoperustaan sitoutumista ulkona oppimisen kautta ja tarjota työkaluja koko työyhteisön kestävyyden kehittämiseen. Koulutuksessa tutustutaan Vihreän lippu -ohjelman materiaaleihin, hyviin tosielämän esimerkkeihin sekä käytännön harjoituksiin ulkona. 

Hanke toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.

Kysy lisää

Leena Honkasalo

koulutuspäällikkö, ympäristö- ja kestävyyskasvatus