Siirry sisältöön
Ihmisiä ulkoilemassa metsässä.

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä 

Lyhytkoulutukset

Kestävyyskysymykset osaksi oppimisyhteisöä

Sykli on mukana monen eri toimijan yhteisessä hankkeessa, jossa tarjotaan maksuttomia täydennyskoulutuksia kestävän elämäntavan vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja toisella asteella. Koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, luokanopettajille, aineenopettajille sekä rehtoreille ja päiväkodin johtajille.  

Vuoden 2023 aikana hankkeessa järjestetään koulutuksia usealla eri paikkakunnalla sekä verkkototeutuksina. Koulutukset tukevat koulu- ja varhaiskasvatusyhteisöjen kehittämistä kohti osallistavaa, hyvinvoivaa ja ympäristövastuullista arkea. Eri kohderyhmille suunnatut koulutusosiot antavat konkreettisia työkaluja, kannustavat osallisuuden edistämiseen ja rohkaisevat ottamaan kestävyyskysymykset osaksi oppimisyhteisön toimintaa. Läpileikkaavina teemoina koulutusosioissa kulkevat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä. Koulutusten laajuus vaihtelee 0,5 ja 1,5 opintopisteen välillä riippuen kohderyhmästä ja toteutusmuodosta. 

Hanke toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella vuosina 2022–2023.

Hankkeessa ovat mukana WWF, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ympäristökasvatusjärjestö FEE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Natur och Miljö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Valonia

Kysy lisää

Riina Fågel

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus