Hae sivuilta

Oras –opi ravinteista –hanke

[ perjantai 26.4.2019 ]

Ravinnekierrätykseen liittyvää ajattelua on tarpeen uudistaa laajalla ja tehokkaalla tiedonvälityksellä. Ravinteiden kierrätyksen merkitystä vesien, erityisesti Itämeren, tilan parantamiseksi on tuotava entistä vahvemmin esille, koska sitä ei tunneta ja tiedosteta.

Opi ravinteista! -hankkeessa tuotetaan ravinnekierron viimeisimpiin tutkimustuloksiin ja trendeihin keskittyvää opetus- ja viestintämateriaalia uudella konseptilla ja eri koulutusasteiden ja -alojen tarpeisiin. Tavoitteena on edistää koulutuksellisin ja viestinnällisin keinoin vesien tilan parantumista ja ravinnekierrätyksen tunnettuuden ja hyväksyttävyyden lisääntymistä.

Hankkeen tuloksena syntyy koulutus- ja viestintämateriaaleja, jotka perustuvat ravinnekierrätyksen hankkeissa kerätyn ja tuotetun tiedon muokkaamiseen monimuotoisesti, eri genrerajoja ylittäen, ja herättävät kohderyhmissä oivalluksia ja kiinnostusta ravinteiden kierrätystä kohtaan. Tuotetut koulutusmateriaalit ovat avoimesti saatavilla, jolloin mikä tahansa toimija voi hyödyntää materiaaleja parhaaksi katsomallaan tavalla.

Opi ravinteista! -hankkeen toteuttajina on kolme ammattikorkeakoulua; HAMK, Lapin AMK ja TAMK sekä toisen asteen kouluttaja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Hanke on ympäristöministeriön Kärkihanke ja saa rahoitusta YM:stä.

Hankkeen aikataulu: 1.9.2018 – 31.10.2020

Linkkejä:

Lisätietoja:
Kaisa Tolonen
projektipäällikkö
kaisa.tolonen@sykli.fi
p. 050 4756747