Hae sivuilta

Metsään meni! – luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa

[ perjantai 13.8.2021 ]

Metsään meni! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Metsään meni! -hankkeessa luodaan luontotoiminnasta monipuolinen työtapa ja oppimisympäristö, jossa toiminta perustuu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on saada luontotoiminta säännölliseksi osaksi ryhmien ja yksiköiden toimintakulttuuria ja vahvistaa laajasti henkilöstön pedagogista osaamista sen parissa.

Luonnolla on tutkitusta laajoja positiivisia vaikutuksia. Se sopii niin energian purkamiseen kuin myös rauhoittumiseen. Luonto tukee oppimista ja lasten erilaisia tarpeita.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oleellisena osana on lapsilähtöisyys. Lasten tarpeita, mielipiteitä ja vahvuuksia huomioidaan, kun toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Hanke lisääkin välillisesti sekä lasten hyvinvointia ja osallisuutta että laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen toteutumista ympäri Suomen.

Kohderyhmänä ovat erityisesti luontotoimintaa aloittavat opettajat ja kasvattajat. Koulutuksissa on huomioitu alle 3-vuotiaiden ja 3–5-vuotiaiden kanssa työskentelevät sekä esiopetusikäiset, kaksivuotista esiopetuskokeilua unohtamatta.

Hanke on valtakunnallinen ja koulutuksia toteutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, jotta ne ovat mahdollisimman laajasti saavutettavissa. Koulutussarja sisältää 5 eri koulutusmoduulia, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Hankkeen koulutukset

Ilmoittautuminen kevään 2022 koulutuksiin on avautunut. Voit osallistua niin moneen koulutusmoduuliin kuin haluat. Kaikki koulutukset kestävät 6 tuntia, klo 9.00-15.00. Yhden koulutusmoduulin laajuus on 2 op. Syksyn 2022 koulutusten ilmoittautuminen alkaa keväällä 2022.

Voit osallistua niin moneen koulutusmoduuliin kuin haluat. Yhden koulutusmoduulin laajuus on 2 op. Se sisältää:

  • ennakkotehtävän
  • koulutuspäivän (webinaari tai lähitoteutus)
  • kehittämistehtävän

Tehtävät kannustavat itsenäiseen työskentelyyn ja soveltavaan oppimiseen työpaikalla. Lähipäivä koostuu toiminnallisista harjoituksista. Koulutuksista saat todistuksen.

1. Vahvasti ulkona!

Webinaarimuotoinen koulutus luo pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle mm. toimintaprosessin, lasten osallisuuden ja pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta. Lähdetään juurruttamaan luontotoimintaa osaksi koko yksikön toimintakulttuuria inspiroivien tehtävien kautta. Kaikkien webinaarikoulutuksen suorittaneiden kesken arvotaan Fjällräven Kånken-reppu ja kymmenen Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjaa.

Koulutus: Sykli ja Suomen Latu.

Ilmoittaudu mukaan:

1-3v. webinaari 25.1.2022 » 
1-3v. webinaari 27.1.2022 »

3-5v. webinaari 1.2.2022 »
3-5v. webinaari 3.2.2022 »

Esiopetus webinaari 7.2.2022 »
Esiopetus webinaari 8.2.2022 »

2. Tuumasta toimeen ja luontoon!

Lähiopetuksena toteutettava menetelmäkoulutus käsittelee ensimmäisen koulutusosan teemoja käytännössä ja itse kokeillen. Monipuolinen kokonaisuus sisältää innostavia käytännön ideoita, jotka on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutus: Sykli ja Suomen Latu.

Ilmoittaudu mukaan:

1-3v Savonlinna 24.2.2022 – koulutus siirtyy keväälle, uusi ajankohta myöhemmin.
1-3v Kouvola 10.3.2022 »
1-3v Rovaniemi 13.4.2022 »

3-5v Savonlinna 25.2.2022 – koulutus siirtyy keväälle, uusi ajankohta myöhemmin.
3-5v Jyväskylä 24.3.2022 »
3-5v Rauma 30.3.2022 »

Esiopetus Espoo 8.3.2022 »
Esiopetus Jyväskylä 25.3.2022 »
Esiopetus Rovaniemi 14.4.2022 »

3. Opi seikkaillen ja taiteillen

Lähiopetuksen teemana ovat ryhmäytyminen ja lapsilähtöisyys, joihin paneudutaan seikkailupedagogiikan ja taidekasvatuksen näkökulmasta. Lähiluonnosta alkaa seikkailu, joka tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia, joilla on lasta ja ryhmää vahvistava merkitys. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutuspaikkakunnat lokakuussa 2022: PK-seutu, Hämeenlinna ja Oulu

Koulutus: Sykli ja Seikkailutaidekoulu.

4. Vahvuus edellä puuhun!

Lähikoulutuksen teemoina ovat positiivinen kasvatus ja osallisuus, joihin jokaisella lapsella on oikeus kaikissa oppimisympäristöissä. Koulutus tukee pedagogisen dokumentoinnin ja suunnitelmien laatimista huomioiden lasten tarpeet, mielipiteet ja vahvuudet. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutuspaikkakunnat syyskuussa 2022: Turku, Lahti ja Tampere

Koulutus: Sykli, Tiia Trogen ja Kielinuppu.

5. Tulevaisuuden tekijät!

Suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ja pedagogisesti kokonaisvaltainen luonnossa toimiminen tukee Ekososiaalisen sivistyksen pyrkimyksiä. Tavoitteena on nähdä luonto kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin lähteenä kaikille ikään tai kulttuuriin katsomatta. Voimaannutaan yhdessä luonnossa ja luonnosta. Tutustutaan toiminnallisesti Agenda 2030 tavoitteisiin. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutuspaikkakunnat loka-marraskuussa 2022: Kokkola, Kotka ja PK-seutu

Koulutus: Sykli ja Suomen Latu.

Hankkeen kesto, toteuttajat ja rahoitus

Metsään meni! on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun yhteishanke. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan vuosina 2021–2022.

Lisätietoja

Riina Fågel
Projektipäällikkö
Suomen ympäristöopisto Sykli
050-517 8958
riina.fagel@sykli.fi