Hae sivuilta

Metsään meni! – luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa

[ perjantai 13.8.2021 ]

Metsään meni! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Metsään meni! -hankkeessa luodaan luontotoiminnasta monipuolinen työtapa ja oppimisympäristö, jossa toiminta perustuu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on saada luontotoiminta säännölliseksi osaksi ryhmien ja yksiköiden toimintakulttuuria ja vahvistaa laajasti henkilöstön pedagogista osaamista sen parissa.

Luonnolla on tutkitusta laajoja positiivisia vaikutuksia. Se sopii niin energian purkamiseen kuin myös rauhoittumiseen. Luonto tukee oppimista ja lasten erilaisia tarpeita.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oleellisena osana on lapsilähtöisyys. Lasten tarpeita, mielipiteitä ja vahvuuksia huomioidaan, kun toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Hanke lisääkin välillisesti sekä lasten hyvinvointia ja osallisuutta että laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen toteutumista ympäri Suomen.

Kohderyhmänä ovat erityisesti luontotoimintaa aloittavat opettajat ja kasvattajat. Koulutuksissa on huomioitu alle 3-vuotiaiden ja 3–5-vuotiaiden kanssa työskentelevät sekä esiopetusikäiset, kaksivuotista esiopetuskokeilua unohtamatta.

Hanke on valtakunnallinen ja koulutuksia toteutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, jotta ne ovat mahdollisimman laajasti saavutettavissa. Koulutussarja sisältää 5 eri koulutusmoduulia, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Hankkeen koulutukset

Ilmoittautuminen kevään 2022 koulutuksiin on avautunut. Voit osallistua niin moneen koulutusmoduuliin kuin haluat. Kaikki koulutukset kestävät 6 tuntia, klo 9.00-15.00. Yhden koulutusmoduulin laajuus on 2 op. Syksyn 2022 koulutusten ilmoittautuminen alkaa keväällä 2022.

Voit osallistua niin moneen koulutusmoduuliin kuin haluat. Yhden koulutusmoduulin laajuus on 2 op. Se sisältää:

  • ennakkotehtävän
  • koulutuspäivän (webinaari tai lähitoteutus)
  • kehittämistehtävän

Tehtävät kannustavat itsenäiseen työskentelyyn ja soveltavaan oppimiseen työpaikalla. Lähipäivä koostuu toiminnallisista harjoituksista. Koulutuksista saat todistuksen.

1. Vahvasti ulkona!

Miksi teemme, niinkuin teemme varhaiskasvatus/esiopetusryhmässä? Verkkokoulutus luo pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle mm. toimintaprosessin, lasten osallisuuden ja pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta. Nivotaan VASUn/EOPS:n perusteet osaksi luontotoimintaa. Orientoidutaan luontotoiminnan aloittamiseen ja lähdetään juurruttamaan luontotoimintaa osaksi koko yksikön toimintakulttuuria inspiroivien tehtävien kautta. Koulutuksen suorittaneiden kesken arvotaan Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjoja. Webinaarikoulutukset pidettiin tammi-helmikuun aikana, verkkototeutus on mahdollista suorittaa 11.12.2022 saakka.

Verkkototeutus »

2. Tuumasta toimeen ja luontoon!

Lähiopetuksena toteutettava monipuolinen koulutuspäivä sisältää käytännön ideoita pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen. Innostavat leikit ja tehtävät on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Ilmoittaudu mukaan:

1-5v-Helsinki-22.9.2022 »

1-5v-Helsinki-23.9.2022 »

1-6v-Turku-25.10.2022 »

Koulutus: Sykli ja Suomen Latu.

3. Opi seikkaillen ja taiteillen

Lähiopetuksen teemana ovat ryhmäytyminen ja lapsilähtöisyys, joihin paneudutaan seikkailupedagogiikan ja taidekasvatuksen näkökulmasta. Lähiluonnosta alkaa seikkailu, joka tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia, joilla on lasta ja ryhmää vahvistava merkitys. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Ilmoittaudu mukaan:

Oulu 27.9.2022 »

Hämeenlinna 29.9.2022 »

Vantaa 30.9.2022 »

Koulutus: Sykli ja Seikkailutaidekoulu.

4. Vahvuus edellä puuhun!

Koulutuksen teemana ovat positiivinen kasvatus ja osallisuus, joihin jokaisella lapsella on oikeus kaikissa oppimisympäristöissä. Koulutus tukee pedagogisen dokumentoinnin ja suunnitelmien laatimista huomioiden lasten tarpeet, mielipiteet ja vahvuudet. Koulutuksessa syvennytään myös siihen miten laulaminen ja musiikki tuodaan osaksi monipuolisia ja elämyksellisiä oppimisympäristöjä. Sekä siihen, miten kielen oppiminen ja tasavertaisuus voivat toteutua luontotoiminnassa laulamisen ja musiikin avulla.

Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Ilmoittaudu mukaan:

Tampere 1.9.2022 »

Turku 6.9.2022 »

Lahti 9.9.2022 »

Kouluttajana SYKLI ja positiivisen kasvatuksen asiantuntija Tiia Trogen, sekä sisällön tuottajana Kielinuppu.

5. Tulevaisuuden tekijät!

Suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ja pedagogisesti kokonaisvaltainen luonnossa toimiminen tukee Ekososiaalisen sivistyksen pyrkimyksiä. Tavoitteena on nähdä luonto kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin lähteenä kaikille ikään tai kulttuuriin katsomatta. Voimaannutaan yhdessä luonnossa ja luonnosta. Tutustutaan toiminnallisesti Agenda 2030 tavoitteisiin. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Ilmoittaudu mukaan:

Ikaalinen, 27.10.2022 »

Vantaa, 3.11.2022 »

Kotka, 10.11.2022 »

Koulutus: Sykli ja Suomen Latu.

Hankkeen kesto, toteuttajat ja rahoitus

Metsään meni! on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun yhteishanke. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan vuosina 2021–2022.

Lisätietoja

Riina Fågel
Projektipäällikkö
Suomen ympäristöopisto Sykli
050-517 8958
riina.fagel@sykli.fi