Hae sivuilta

Metsään meni! – luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa

[ perjantai 13.8.2021 ]

Metsään meni! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Metsään meni! -hankkeessa luodaan luontotoiminnasta monipuolinen työtapa ja oppimisympäristö, jossa toiminta perustuu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on saada luontotoiminta säännölliseksi osaksi ryhmien ja yksiköiden toimintakulttuuria ja vahvistaa laajasti henkilöstön pedagogista osaamista sen parissa.

Luonnolla on tutkitusta laajoja positiivisia vaikutuksia. Se sopii niin energian purkamiseen kuin myös rauhoittumiseen. Luonto tukee oppimista ja lasten erilaisia tarpeita.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oleellisena osana on lapsilähtöisyys. Lasten tarpeita, mielipiteitä ja vahvuuksia huomioidaan, kun toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Hanke lisääkin välillisesti sekä lasten hyvinvointia ja osallisuutta että laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen toteutumista ympäri Suomen.

Kohderyhmänä ovat erityisesti luontotoimintaa aloittavat opettajat ja kasvattajat. Koulutuksissa on huomioitu alle 3-vuotiaiden ja 3–5-vuotiaiden kanssa työskentelevät sekä esiopetusikäiset, kaksivuotista esiopetuskokeilua unohtamatta.

Hanke on valtakunnallinen ja koulutuksia toteutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, jotta ne ovat mahdollisimman laajasti saavutettavissa. Koulutussarja sisältää 5 eri koulutusmoduulia, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Hankkeen koulutukset

Koulutusten yksityiskohdat tarkentuvat ja ilmoittautuminen avautuu vuoden 2021 loppupuolella. Voit osallistua niin moneen koulutusmoduuliin kuin haluat. Yhden koulutusmoduulin laajuus on 2 op. Se sisältää:

  • ennakkotehtävän
  • koulutuspäivän (webinaari tai lähitoteutus)
  • kehittämistehtävän

Tehtävät kannustavat itsenäiseen työskentelyyn ja soveltavaan oppimiseen työpaikalla. Lähipäivä koostuu toiminnallisista harjoituksista. Koulutuksista saat todistuksen.

1. Vahvasti ulkona!

Webinaarimuotoinen koulutus luo pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle mm. toimintaprosessin, lasten osallisuuden ja pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta. Lähdetään juurruttamaan luontotoimintaa osaksi koko yksikön toimintakulttuuria inspiroivien tehtävien kautta.

Koulutus: Sykli ja Suomen Latu.

2. Tuumasta toimeen ja luontoon!

Lähiopetuksena toteutettava menetelmäkoulutus käsittelee ensimmäisen koulutusosan teemoja käytännössä ja itse kokeillen. Monipuolinen kokonaisuus sisältää innostavia käytännön ideoita, jotka on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja.

Koulutus: Sykli ja Suomen Latu.

3. Opi seikkaillen ja taiteillen

Lähiopetuksen teemana ovat ryhmäytyminen ja lapsilähtöisyys, joihin paneudutaan seikkailupedagogiikan ja taidekasvatuksen näkökulmasta. Lähiluonnosta alkaa seikkailu, joka tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia, joilla on lasta ja ryhmää vahvistava merkitys.

Koulutus: Sykli ja Seikkailutaidekoulu.

4. Vahvuus edellä puuhun!

Lähikoulutuksen teemoina ovat positiivinen kasvatus ja osallisuus, joihin jokaisella lapsella on oikeus kaikissa oppimisympäristöissä. Koulutus tukee pedagogisen dokumentoinnin ja suunnitelmien laatimista huomioiden lasten tarpeet, mielipiteet ja vahvuudet.

Koulutus: Sykli, Tiia Trogen ja Kielinuppu.

5. Tulevaisuuden tekijät!

Suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ja pedagogisesti kokonaisvaltainen luonnossa toimiminen tukee Ekososiaalisen sivistyksen pyrkimyksiä. Tavoitteena on nähdä luonto kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin lähteenä kaikille ikään tai kulttuuriin katsomatta. Voimaannutaan yhdessä luonnossa ja luonnosta. Tutustutaan toiminnallisesti Agenda 2030 tavoitteisiin.

Koulutus: Sykli ja Suomen Latu.

Hankkeen kesto, toteuttajat ja rahoitus

Metsään meni! on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun yhteishanke. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan vuosina 2021–2022.

Lisätietoja

Riina Fågel
Projektipäällikkö
Suomen ympäristöopisto Sykli
050-517 8958
riina.fagel@sykli.fi

Mari Parikka-Nihti
Lasten luontotoiminnan asiantuntija
Suomen Latu
mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi