Hae sivuilta

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanke

[ torstai 8.9.2022 ]

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hankkeessa tarjotaan maksuttomia täydennyskoulutuksia kestävän elämäntavan vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja toisella asteella. Koulutukset ovat suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, luokanopettajille, aineenopettajille sekä rehtoreille ja päiväkodin johtajille. Hanke on Opetushallituksen rahoittamana ja toteutetaan vuosina 2022–2023.

Kokonaisuus tukee koulu- ja varhaiskasvatusyhteisöjen kehittämistä kohti osallistavaa, hyvinvoivaa ja ympäristövastuullista arkea. Eri kohderyhmille suunnatut koulutusosiot antavat konkreettisia välineitä, kannustavat osallisuuden edistämiseen ja rohkaisevat ottamaan kestävyyskysymykset osaksi oppimisyhteisön toimintaa. Läpileikkaavina teemoina koulutusosioissa kulkevat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä.

Hankkeen koulutukset

Lukuvuoden 2022–2023 sekä syyslukukauden 2023 aikana hankkeessa järjestetään koulutuksia useammalla eri paikkakunnalla sekä verkkokoulutuksena. Koulutuksia on tarjolla varhaiskasvatuksen ammattilaisille, luokanopettajille, aineenopettajille sekä rehtoreille ja päiväkodin johtajille.

Kaikki koulutukset eri puolilla Suomea löydät myös WWF Suomen sivulta.

Vuosi 2023

Koulutukset varhaiskasvatuksen ammattilaisille (1,5 op)

Koulutukset luokanopettajille (1,5 op)

● Koulutukset aineenopettajille (1,5 op)

Koulutukset rehtoreille ja päiväkodin johtajille (0,5 op)

Verkkokoulutus kasvatusalan ammattilaisille (1 op)

Yhteistyötahot

Hankkeessa yhteistyössä toimivat WWF, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ympäristökasvatusjärjestö FEE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Natur och Miljö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Valonia.

 

Otsikkokuvan kuvaaja: Laura Karlin / WWF