Hae sivuilta

KAOS – Kaupunkimallien osaamispääoman kehittäminen

[ maanantai 24.5.2021 ]

ESR-KAOS -hanke kehittää yritysten ja kaupunkiorganisaatioiden osaamista 3D-kaupunkimallintamisesta. Hanke järjestää koulutuksia ja tapahtumia, joissa käsitellään 3D-kaupunkimallintamista eri näkökulmista. Osaamisen tilannetta organisaatioissa kartoitetaan kyselyillä, haastatteluilla ja erilaisissa tilaisuuksissa.

Hanke keskittyy seuraaviin osaamisalueisiin:

 • Kaupunkimallintamisen tekniset lähtökohdat
 • 3D-kaupunkimallin toiminta koko organisaation prosesseja tukevana kokonaisuutena
 • 3D-kaupunkimallien hyödyntäminen jaettavana tietovarantona
 • Syklin osuudessa tarkastellaan kaupunkimalleja erityisesti kestävän kehityksen sovelluksena

Hankkeen kesto: 1.5.2020 – 31.12.2021

Verkkosivut: memo.aalto.fi/projects/esr-kaos/

Twitter: twitter.com/ESR_Kaos

Lisätietoja:

Ari Laitala
ari.laitala@sykli.fi
p. 050 566 8998

Kutsu työpajaan

Digitaalisten 3D-kaupunkimallien kestävän kehityksen sovelluksia – kiertotalous, vähähiilisyys ja energiatehokkuus

Tervetuloa kaksiosaiseen ESR KAOS (Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen 6Aika-kaupungeissa) -hankkeen työpajaan, jossa työstetään uusia ajatuksia ja avauksia siitä, miten digitaalisia kaupunkimalleja – ja paikkatietoa yleisemminkin – voitaisiin hyödyntää osana kestävämpää kaupunkia, vastuullisempaa liiketoimintaa ja vihreämpää kuluttamista.

Työpajan laajempi konteksti on digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä, mutta nyt pureudutaan konkretiaan ja pienryhmätyöskentelyosiossa kaikki pääsevät ääneen.
Työpaja toteutetaan kaksiosaisena:

 1. Osa I: ma 21.6.2021 klo 13-16
 2. Osa II to 2.9.2021 klo 13-16

Ohjelma 21.6.2021

 • Avaus
 • Johdatus 3D-kaupunkimalleihin (15 min), Juho-Pekka Virtanen, Aalto-yliopisto
 • Kolmiulotteisen paikkatiedon kehitysnäkymiä (15 min), Harri Kaartinen, Paikkatietokeskus
 • Case: Helsingin energia- ja ilmastoatlas (15 min)
 • Jakautuminen pienryhmätyöskentelyyn ja tehtävänanto (15 min), Ari Laitala, Sykli
  Tauko 15 min
 • Padlet-työskentelyä pienryhmissä 60 min, Työryhmien fasilitaattorit (+osallistujien esittäytymiset)
 • Työpajatyöskentelyn purku ja loppukeskustelu 45 min

Työpajan kakkososiossa 2.9. työstetään konkreettisempia toimenpide-ehdotuksia ja hyödyntämissuunnitelmia pyrkien tunnistamaan samalla uusia toimijoita, rooleja, intressejä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Työpajaan voit ilmoittautua tästä. Pienryhmätyöskentelyn johdosta osanottomäärä on rajoitettua. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoa työpajasta antaa Ari Laitala, ari.laitala@sykli.fi, p. 050-5668998.

Lisätietoa aihepiiristä: