Siirry sisältöön

#ULKOLUOKKA

Suomen ympäristöopisto SYKLI toteutti “#ULKOLUOKKA – liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa” -hankkeen, joka kuului Liikkuva koulu -ohjelman verkostoon. #ULKOLUOKKA -hankkeen rahoituksesta vastasi opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa oli vuosien 2016-18 aikana mukana yli 100 opettajaa 50 koulusta 10 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Hankkeessa tuotetut ulkona opettamisen materiaalit levisivät laajalti ympäri Suomen ja innostavat opettajia ulkona opettamiseen. Materiaalit tarjoavat matalan kynnyksen ulkona opettamisen aloittamiseen. Kaikki Ulkoluokka materiaalit löydät täältä »

Loikkaa ulkoluokkaan -opas ulkona opettamiseen 
“Loikkaa ulkoluokkaan” on opas opettajalle, joka tahtoo opettaa ulkona. Se toimii alkusysäyksenä ulkoluokkailusta kiinnostuneille ja vahvistuksena säännöllisesti ulkona opettaville.

Ulkoluokka -leikkikortit
Leikkikorteissa on 32 opettavaista leikkiä ulko-opetukseen. Leikit on valittu niin, että tarvitset vain leikkikortit ja #ULKOLUOKKA-lajikortit ja ulkona opettaminen onnistuu. Leikit soveltuvat esikoulusta yläkouluun.

Ulkoluokka -lajikortit
Ulkoluokka -lajikortit on maastokäyttöön suunniteltu kokoelma Suomen yleisimpiä kasveja ja eläimiä Milja Laineen ja Laila Nevakiven kuvittamina upeina maalauksina. Monet lajeista ovat tuttuja ja huomaamattomasti korttiin merkityt lajinimet auttavat tarkistamaan tuntemattomat.

Videojulkaisut
Ulkoleikeistä kuvatuilla videoilla kuvataan leikin kulku niin, että leikit on helppo kenen vain toteuttaa.

OPH Hyvät käytännöt

Ulkona opettaminen
Ulkona voi opettaa kaikissa oppiaineissa. Ulkona opettaminen on toiminnallista, uusien opetussuunnitelmien mukaista toimintaa. Ulkona oppimisen ympäristöksi käy niin koulun piha kuin lähiluontokin. Kestävän elämäntavan oppimiseksi lasten ja nuorten ympäristökasvatus sekä luontosuhteen syntyminen on avainasemassa.

Monialainen oppiminen ulkona
Kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen liittyvät teemat sopivat hyvin monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheeksi. Osan monialaisesta oppimisesta voi toteuttaa ulkona helppojen ja toiminnallisten harjoitteiden avulla. Malli tällaiseen monialaiseen oppimiseen löytyy kirjasta: Ilmiöt ihmeteltäviksi -monialaisia ideoita ulkona oppimiseen.