Siirry sisältöön

Ilmastokeskustelukortit

Avauksia ilmastokeskusteluihin

Opettajien keskustelukortit ilmastonmuutoksesta, kestävästä kehityksestä ja koulun toimintakulttuurista keskustelemiseen.

Keskustelukortit auttavat aloittamaan antoisia ilmastokeskusteluja kouluympäristössä. Kysymykset on jaoteltu kolmeen erilaiseen, mutta yhtä tärkeään teemaan: tietoon, tunteisiin ja hyvinvointiin sekä toimintaan. Suosittelemme käyttämään keskusteluissa apuna kysymyksiä jokaisesta teemasta. Kysymykset on myös luokiteltu värikoodein helppoihin, keskivaikeisiin ja haastaviin kysymyksiin.

Hyödynnä korttien kysymyksiä käyttö tarkoitukseesi parhaiten sopivalla tavalla vapaasti soveltaen! Voit esimerkiksi tulostaa kortit kaksipuoleisena tulosteena tai ottaa sopivista kysymyksistä kuvakaappauksen powerpoint-esityksesi osaksi.

Ilmastokeskustelukortit on toteutettu Suomen ympäristöopisto Syklin ja Biologian ja maantieteen opettajien yhteistyönä Opetushallituksen rahoit tamassa Tunne ilmasto -hankkeessa.