Siirry sisältöön

Vähähiilisyyden edistämisen toimintamalli PK-yrityksille

Vähähiilisyyden edistämisen toimintamalli pk-yrityksille on tuotettu osana SEURAAVA SIIRTO – Pk-yritykset vihreään siirtymään hanketta, jonka tavoite on ollut kehittää pk-yritysten osaamista ja käytäntöjä vähähiilisimmäksi, pienentää yritysten hiilijalanjälkeä ja edistää vihreää siirtymää käytännössä. Tämä toimintamalli mukailee hankkeen toimenpiteitä ja koulutusten sisältöjä toimien ohjeistuksena myös muille pk-sektorin yrityksille, joilla on tahtoa lähteä edistämään ympäristönäkökohtiaan käytännössä. Hanketta rahoitti Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Pienten ja keskisuurten yritysten tulisi olla kiinnostuneita vastuullisuudesta juuri nyt monestakin syystä. Ensinnäkin, uudet EU-tasoiset vaatimukset vastuullisuusraportoinnista (CSRD) tulevat koskemaan suurempia pk-sektorin yrityksiä. Suuryrityksiä koskevat velvoitteet ja näiden omat ilmastotavoitteet ulottuvat myös alihankkijoina toimiville yrityksille, jotka eivät muuten ole raportointivelvoitteiden piirissä. Toiseksi ilmastovaikutusten vähentäminen vaatii pitkäjänteistä työtä, ja aikaisemmin toimintaansa tehostaneet pk-yritykset ovat edullisessa asemassa. Kolmanneksi ilmastotoimenpiteet voivat tuoda kustannussäästöjä esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisen ja kiertotalouden avulla. Lopuksi, Suomen ja EU:n asettamat hiilineutraaliustavoitteet merkitsevät tiukempaa sääntelyä, joka koskee kaikkia yrityksiä ja tekee ilmaston kannalta haitallisista toimintatavoista kannattamattomia.

Dokumentissa keskitytään pääsääntöisesti yritystoiminnan ilmastovaikutuksiin, mutta laajemmassa tarkastelussa yritysten on tulevaisuudessa ymmärrettävä toimintansa vaikutuksia myös mm. luonnon monimuotoisuuteen, saastumiseen ja rehevöitymiseen kuin myös näiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. Ymmärtämisen lisäksi yritysten tulee omata toteuttamiskelpoinen suunnitelma keskeisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi, jonka toteuttamiseen ja seurantaan yritys on sitoutunut.

Tekijät
Joonas Raaska
Timo Lahti
Eeva Hämeenoja


Kysy lisää

Joonas Raaska

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous