Siirry sisältöön

Vastuullisuuden opas Pk-yrityksille

Yritysten vastuullisuus on tänä päivänä olennainen osa menestyksekästä liiketoimintaa, sillä kuluttajat ja sidosryhmät vaativat yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä. Yritykset, jotka ottavat vastuullisuuden vakavasti, eivät vain täytä sääntelyvaatimuksia, vaan myös rakentavat vahvempaa brändiä ja kilpailuetua. Vastuullisuus kattaa laajan kirjon toimenpiteitä ympäristöystävällisyydestä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan. Tämä opas tarjoaa pk-yrityksille kattavan katsauksen vastuullisuuden periaatteisiin ja käytännön ohjeisiin sen toteuttamiseksi.

Oppaassa käsitellään muun muassa yritysvastuun ja ESG (Environment, Social, Governance) -periaatteiden merkitystä, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään ja hallitsemaan toiminnastaan aiheutuvia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia sekä hallintotavan vastuullisuutta. Lisäksi opas tarjoaa käytännön työkaluja ja esimerkkejä, kuten kiertotalouden liiketoimintamalleja ja vähähiilisyyden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Yritykset voivat hyödyntää näitä ohjeita kehittääkseen strategioitaan ja päivittäistä toimintaansa entistä vastuullisemmiksi ja kestävämmiksi.

Opas on laadittu osana Kiertotaloudesta liiketoimintaa PK-yrityksissä (KIRPEÄ) -hanketta, jota rahoittavat Euroopan unioni ja Uudenmaan liitto. Oppaan teemoina ovat muun muassa kiertotalous, hiilijalanjälki ja päästövähennykset, ympäristösertifikaatit sekä yritysvastuun raportointi. Opas tarjoaa arvokasta tietoa kaikille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää vastuullisuustoimiaan ja saavuttaa kilpailuetua kestävän liiketoiminnan avulla.


Tekijät

Riku Mustonen

kouluttaja

Joonas Raaska

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous