Siirry sisältöön

Viron pilottiesitys voittoon VillageWatersin benchmarkkauksessa

VillageWaters hankkeen pilotteja benchmarkattiin, eli vertailtiin työpajassa Riikan yliopistossa 14.3.2018. Hankepartnerit esittelivät kukin oman pilottinsa. Yleisöllä oli tilaisuus osallistua keskusteluun ja arvioida esitykset työpajassa, joka järjestettiin yhdessä Riikan yliopiston ja SYKLI:n kanssa.

Jokainen maa esitteli oman pilottiratkaisunsa. Esityksissä kerrottiin mitä oli jo saatu aikaiseksi, mitä on luvassa seuraavaksi, sekä tulokset tehdystä työstä. Esitysten jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus äänestää parhaasta pilotista Mentimeter-työkalun avulla. Viro sai äänestyksessä parhaat pisteet.

VillageWaters-hankkeessa on yhdeksän pilottia viidessä eri maassa: Virossa, Suomessa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Jokaisella pilotilla on omanlaisensa ratkaisu jäteveden käsittelyyn. Pilottikohteina on pieniä kyliä, usean kiinteistön asuintaloja, kouluja sekä yksittäisiä kotitalouksia.

Hankkeen aikana kerätään pilottien teknisten ja toiminnallisten tietojen lisäksi jäteveden puhdistusratkaisuista ympäristö-, talous-, sosiaalisiin asioihin liittyvä tietoa sekä laitteiden saatavuutta. Hankkeen tuloksena valmistuu selainpohjainen työkalu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita jäteveden käsittelystä harvaan asutuilla alueilla.

Lue lisää hankkesta: www.villagewaters.eu

https://www.facebook.com/kylavedet/

Viimeisimmät artikkelit