Siirry sisältöön

Sidosryhmiltä viisaita ajatuksia Syklin kestävyystiekartan tueksi 

SYKLI rakentaa parhaillaan omaa kestävyystiekarttaa. Olemme sitoutuneet rakentamaan kestävää tulevaisuutta Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan mukaisesti. Osana työtä olemme työstäneet suuntaviivoja tiekartalle koko henkilöstön voimin. Lisäksi halusimme tietoisesti kuulla, miten sidosryhmämme haluavat evästää matkaamme. 

Toteutimme huhtikuussa sidosryhmäkyselyn, jossa kysyimme mielipiteitä olennaisimmista vastuullisuuden teemoista, joihin Syklin tulisi toiminnassaan keskittyä ja joita meidän pitäisi edistää. Halusimme selvittää, miten asiakkaamme ja tärkeät kumppanimme näkevät vaikutuksemme ympäröivään maailmaan sekä millaisia riskejä ja mahdollisuuksia meidän tulisi huomioida nyt ja tulevaisuudessa. 

Saimme kaikkiaan 160 arvokasta näkemystä nykyisiltä, aiemmilta ja mahdollisesti tulevilta opiskelijoilta sekä työjaksopaikkojen, organisaatioasiakkaiden, hankekumppaneiden ja rahoittajien edustajilta. Vastaajista merkittävä osa edusti myös muita ammatillisia oppilaitoksia, joiden kestävyystyön tueksi olemme käynnistämässä Kartalla – På kartan -hanketta.

Syklin kestävyystiekartta tulee rakentumaan strategiamme kolmen teeman alle: Sykli vaikuttaa kaikilla aloilla, Sykli toimii planeetan puolesta ja Sykli kävelee käsillään. Näiden teemojen alle sisältyy toimintamme: koulutukset, hankkeet ja palvelut sekä oman toimintamme ekologinen ja sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG).​ 

Sidosryhmät arvostivat mahdollisuutta ottaa osaa keskusteluun ja tulla kuulluksi. Heidän vastauksensa tukivat pitkälti omia suunnitelmiamme, mutta antoivat myös lisäpontta joihinkin teemoihin. Oli hienoa nähdä, että vastaajat antoivat kyselylle aikaansa ja sanoittivat näkemyksiään runsaasti myös avointen kysymysten vastauksilla. On upeaa päästä jatkamaan kestävyystiekartan rakentamista esimerkiksi näillä evästyksillä: 

  • ”Ammatillisen koulutuksen edelläkävijä – teistä voi muutkin oppia!” 
  • ”Odotan kestävyystiekartalta paljon.” 
  • ”Vaikuttavuus ulospäin: suunnitelmaa ja seurantaa siitä, miten Sykli voi olla tuuppaamassa muita yhteiskunnan toimijoita kohti vaikuttavampaa kestävyyttä.”​ 

Syklin kestävyystiekartta julkaistaan vuoden 2024 aikana. 

Viimeisimmät artikkelit