Siirry sisältöön

Syklille luotiin oma pedagoginen ohjelma

Syklin pedagoginen ohjelma on yhteinen suunnitelma, johon on piirretty auki näkemyksemme hyvästä koulutuksesta ja siitä, millaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin me uskomme.  Pedagoginen ohjelma pohjaa vahvasti Syklin strategiaan ja arvoihin ja se on pedagogisen johtamisen ja kehittämisen työkalu. Syklin pedagoginen ohjelma on tehty yhdessä ja meitä kaikkia sykliläisiä ja asiakkaitamme varten. 

“Ajatus Syklin omasta pedagogisesta ohjelmasta sai alkunsa OKKA-työn yhteydessä. OKKA-sertifikaatin hakeminen aloitettiin keväällä 2022 osana juhlavuottamme. Saimme sertifikaatin samana syksynä ja tarve pedagogiselle ohjelmalle nousi ilmi itsearvioinnin yhteydessä”, Syklin pedagogisesta johtamisesta vastaava vararehtori Anna Kettunen kertoo. 
 
“Aloitimme pedagogisen ohjelman rakentamisen tutkimalla muiden oppilaitosten ohjelmia. Benchmarkkaus oli tärkeä osa prosessia ja järjestimme sparraustilaisuuksia esimerkiksi Sataedun kanssa. Ohjelman luominen linkittyi myös vahvasti Sykliläisen käsikirjan rakentamiseen Syklin intraan osana sisäisen viestinnän kehittämistä”, Kettunen jatkaa. 
 
Pedagoginen ohjelma on tehty yhdessä hyödyntäen yhteisöllisiä työskentelytapoja kuten erilaisia työpajoja ja pedagogisia kahviloita. Apuna on käytetty henkilöstölle suunnatun pedagogisen kyselyn tuloksia, opiskelijoilta ja työelämältä saatua palautetta sekä henkilöstön tuottamaa monipuolista materiaalia. 
 
“Meille oli tärkeää saada kaikki mukaan ja luoda yhteinen näkemys pedagogisista linjauksista. Monipuolinen fasilitointi ja vuorovaikutus olivat projektin keskeisiä elementtejä. Taustatutkimuksen pohjalta järjestimme kaikille sykliläisille avoimia työpajoja ja pedagogisia kahviloita. Keskityimme oppimiskäsityksiin, oppimisympäristöihin ja -menetelmiin. Työpajojen ja keskustelujen ideat muovasivat ohjelman sisältöä”, Kettunen kertoo. 


Pedagoginen ohjelma on pedagogisen johtamisen ja kehittämisen työkalu, joka:  

  • ohjaa Syklin pedagogista toimintaa  
  • linjaa Syklin strategian pedagogista toteutusta  
  • varmistaa asiakaslähtöisen oppijanpolun toteutumisen   
  • vahvistaa pedagogisessa toiminnassa mukana olevien sykliläisten osaamista  
  • turvaa pedagogisen uudistumisen ja osaamisen kehittymisen  
  • täydentyy Syklin toimintajärjestelmän prosessikuvauksilla ja toimintaohjeilla sekä muilla asiakirjoilla 

Ammatillinen ekososiaalinen sivistys ja yhteiskuntaa uudistava oppiminen luovat pohjan Syklin oppimiskäsitykselle. Syklin oppimiskäsitys perustuu transformatiivisen eli yhteiskuntaa uudistavan oppimisen ajatukselle. Syklin pedagoginen malli kuvaa ekososiaalisesti sivistyneeksi ammattilaiseksi kasvun prosessia Syklin koulutusohjelmissa. 


 
“Lopputuloksena saimme luotua Syklin oman pedagogisen ohjelman, joka rakennettiin Syklin intraan osaksi Sykliläisen käsikirjaa. Se on nyt arvokas työkalu koko yhteisöllemme. Ohjelma on suunniteltu jatkuvasti päivittyväksi, eläväksi asiakirjaksi. Päivityksiä tehdään säännöllisesti ja kaikki voivat osallistua sen kehittämiseen”, Kettunen sanoo. 

“Pedagogisen ohjelman laadinta oli suunniteltua pidempi prosessi, jossa työ opetti tekijöitään. Sen laadinta on entisestään korostanut haluamme oppia toisiltamme ja jakaa osaamistamme. Ohjelmasta, sen vaikuttavuudesta ja sykliläisistä tavoista toimia keskustellaan aktiivisesti ja meillä on vahva halu kehittyä jatkuvasti. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat osaamisalakohtaiset kestävyyskasvatussuunnitelmat, joita parhaillaan laaditaan”
, kertoo Syklin laatupäällikkö Minna Myllykoski, joka on ollut pedagogisen ohjelman rakentamisessa mukana alusta asti.

Ohjelman jalkauttamisessa hyödynnettiin viikoittaisia Sykli Akatemioita. Akatemioissa syvennyimme pedagogisen ohjelman aihealueisiin yhdessä henkilöstön kanssa. Uusille työntekijöille ohjelma on osa perehdytystä, ja se on sisällytetty Sykliläisen käsikirjaan. 

“Vastaanotto ohjelmaan on ollut myönteistä. Ohjelma on laaja ja monipuolinen, ja se tarjoaa työkaluja ja ideoita kouluttajille ja henkilöstölle”, Kettunen summaa. 

Viimeisimmät artikkelit