Siirry sisältöön

Sykli koordinoi Kartalla – på Kartan -hankkeessa ammatillisen koulutuksen kestävyysverkostoa 

Sykli on saanut Opetushallitukselta myönteisen päätöksen Kartalla – på Kartan: Ammatillinen koulutus kestävyystiekartalle -hankkeelle, jossa jalkautetaan VASKI-hankkeessa laajassa oppilaitosverkostossa kehitettyä kestävyystiekarttaa. Hankkeen päätavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen vihreää siirtymää tarjoamalla tukea ja välineitä oppilaitosten kestävyystyöhön kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Toiminnan ytimessä on verkosto, jonka jäsenorganisaatiot ovat sitoutuneita kestävyysmurroksen edistämiseen.​ 

Sitoutuminen yhteisiin kestävyystavoitteisiin

Kartalla – på Kartan –hankkeen tavoitteena on kaikkien koulutuksen järjestäjien sitoutuminen kestävyystiekartan tavoitteisiin ja niitä jalkauttavan verkoston toimintaan. Syksyllä 2024 verkoston käyttöön aukeaa uusi Kartalla – på Kartan verkostoalusta, joka mahdollistaa tiekarttaan sitoutumisen ja oppilaitosten omien kestävyystoimien näkyväksi tekemisen. Samalla sivusto tukee vertaisoppimista ja kumppanuuksien kehittämistä. Liittymällä verkostoon oppilaitokset sekä niiden henkilöstö ja kumppanit saavat käyttöönsä laajan kestävyystyön työkaluvalikoiman. 

Kestävyystyön työkalujen päivittäminen

Hankkeessa päivitetään VASKI-hankkeessa kehitettyjä työkaluja, kuten kestävyystiekarttaa, kestävyyden itsearviointilomaketta ja hiilijalanjälkilaskuria. Tämän lisäksi hankeaikana kehitetään uusia työkaluja ja toimintamalleja yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa.  

Neuvottelukuntamalli lisää oppilaitosten osallisuutta hanketoimissa 

Kartalla – på Kartan –hankkeen toimintaa suunnittelee yhdessä Syklin ja ohjausryhmän kanssa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä koottava neuvottelukunta. Kestävän ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta tukee hankkeen toimenpiteiden etenemistä ja jalkauttamista sekä osallistuu hanketoiminnan suunnitteluun. Neuvottelukuntaan osallistuu n. 15 jäsentä per lukuvuosi ja tarvittaessa jäsenistöä vaihdetaan kalenterivuosittain hankeaikana. 

Tukea koulutusten järjestäjien kestävyystyöhön

Hankkeessa järjestetään työpajoja, koulutuksia ja sparrausta oppilaitostoimijoille sekä rohkaistaan vertaisoppimiseen. Toiminta kohdistetaan erityisesti niihin koulutuksen järjestäjiin, jotka ovat aloittamassa kestävyystyön ja tarvitsevat siihen tukea. Myös ruotsinkielisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille tarjotaan tukitoimia omalla äidinkielellä. Hankkeen tarjoamat koulutukset ja sparraukset alkavat keväällä 2025 ja niistä tiedotetaan syksyllä 2024.​ 


Jo syksyllä 2024 tapahtuu

Syksyllä 2024 Kartalla – på Kartan –hanke järjestää Oletko jo kartalla –infowebinaareja ja Ihan hiilenä -hiilijalanjälkilaskennan klinikoita.

Oletko jo kartalla –webinaareissa tutustutaan kestävyystiekartan tavoitteisiin, verkoston toimintaan ja tapoihin tehdä näkyväksi oppilaitoksen kestävyystyötä Kartalla – på Kartan –verkostoalustalla.

Ilmoittaudu Oletko jo kartalla? -webinaareihin:

Ihan hiilenä -webinaareissa tutustutaan Ammatillisen koulutuksen hiilijalanjälkilaskuriin, saadaan tukea laskennan visaisiin kysymyksiin ja päästövähennyspolkujen muodostamiseen. Ilmoittaudu Ihan hiilenä -webinaareihin tästä! 

Ilmoittaudu Ihan hiilenä -webinaareihin:


Seuraa hankkeen kuulumisia

Kartalla – på Kartan –hankkeen kuulumisista pysyt kartalla seuraamalla Ammattilaisen kädenjälki -uutiskirjettä. Tilaa uutiskirje täällä: https://uutiskirje.sykli.fi/  

Kysy lisää

Tiina Taipale

kouluttaja, laatu- ja vastuullisuusosaaminen

Sini Raita-aho

asiantuntija, VASKI-hanke

Viimeisimmät artikkelit