Siirry sisältöön

Väistyvä toimitusjohtaja: Syklin ydinosaaminen kehittyi 18 vuodessa marginaalien huolesta ytimeen

Senior adviser Eeva Hämeenoja kirjoittaa Syklin historiasta ja pitkästä taipaleestaan yrityksen toimitusjohtajana.

Syklissä aloitti joulukuussa uusi toimitusjohtaja, Mia O’Neill. Itse jatkan huhtikuun alkuun neuvonantajan roolissa.

Aloitimme vuonna 2002 kuuden hengen voimin. Tästä perustajajoukosta itseni lisäksi Syklissä jatkavat edelleen Esa Leinonen ja Taru Uotila. Uuden oppilaitoksen perustaminen oli jännittävää ja aika vaativaa. Ratkaisevana tekijänä oli opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa, joita ei juurikaan ole 2000-luvulla jaeltu. Oman lupamme saimme siirtona silloiselta projektikumppanilta ja nykyiseltä omistajataholta, Palvelualojen ammattiliitto PAMilta.

Siirto onnistui, koska asiaa puolsivat asiakkaidemme lisäksi sekä ympäristöministeriön että opetusministeriön edustajat, jotka kaukonäköisesti näkivät ammatillisen ympäristökoulutuksen merkittävyyden tulevaisuudessa.

Riihimäen kaupunginhallitus myönsi meille pienen perustamisrahan. Suurimmalta omistajataholta, Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiöltä (nykyisin Hyria säätiö), saimme kassalainaa operatiivisen toiminnan aloittamiseen. Toimitilat löytyivät Riihimäen Kalevankadulta kauppaoppilaitoksen talosta sekä Helsingistä Malminkaarelta. Kolmanneksi omistajatahoksi saimme Ympäristöyritysten liiton (nykyisin Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry). Nykyisin neljäntenä omistajana on TTS Työtehoseura.

Kehittämisen hyödyt alkavat näkyä

Syklissä on aina luotettu tiimityöskentelyyn. Alkuvaiheessa se oli helppoa, koska keskustelut ja päätökset tehtiin pienen joukon kesken yhteisen kahvipöydän ääressä. Joukon kasvaessa on jouduttu miettimään organisaatiorakennetta, prosesseja ja ohjeistusta. Aina muutokset eivät ole sujuneet kitkatta. Oman haasteensa on tuonut lisääntynyt digitalisaatio monine järjestelmineen.

Onneksi tässä vaiheessa tuntuu siltä, että olemme edenneet vaiheeseen, jossa kehittämisen hyödyt alkavat näkyä. Tiimihenki tuntuu välillä jakautuvan moneen osaan, mutta sitä kootaan tehokkaasti yhteisissä Sykli-päivissä ja organisaatiorajat ylittävissä hankkeissa.

Hallinnollinen taakka kasvoi

Kun mietin, miten olen käyttänyt aikaani näinä kuluneena 18 vuotena, on pakko mainita hallinnolliset työt. Vaikka Syklin sisällä olemme suosineet kevyitä, epämuodollisia toimintamalleja, niin tarpeita ja vaatimuksia on tullut ulkopuolelta. Jokaiseen koulutuksenjärjestäjään kohdentuvat samat vaatimukset, oli kyseessä sitten suuri koulutuskuntayhtymä tai erikoistunut yksityinen toimija.

Mielestäni olemme selviytyneet muutosmyrskyistä hyvin johtuen selkeästä profiilista, hyvästä henkilöstöstä ja ketterästä toimintatavasta. Hallitsemme myös projektien koordinoinnin ja työvoimakoulutusten kuviot. Olisin halunnut tehdä enemmän työtä asiakkaiden ja opiskelijoiden kanssa. Toivottavasti tämä on mahdollista uudelle toimitusjohtajalle hallinnon prosessien kanssa tehdyn kehitystyön ansiosta.

Innostava tilanne uudelle toimitusjohtajalle

Sykli on koko olemassaolonsa ajan asemoinut itsensä ratkaisuja etsiväksi käytännölliseksi toimijaksi. Kouluttamalla ja tukemalla ympäristöosaavia ja vastuullisia ammattilaisia viemme työelämää kestävään suuntaan. Hyvän kehittäjän ja kouluttajan tulee seurata poliittista ohjausta, sääntelyn edellyttämiä muutoksia, oman alueensa teknologian kehitystä ja keskeistä tutkimusta. Syklin monipuolisen asiantuntemuksen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii aktiivisuutta sekä organisaatiolta että yksilöiltä.

Vuonna 2020 Sykli on noin neljänkymmenen henkilön vireä työyhteisö. Monet asiat ovat muuttuneet yhteiskunnassa ja myös organisaation sisällä. Tietoa esimerkiksi ilmastonmuutoksesta on ollut tarjolla ainakin seitsemänkymmentä -luvulta lähtien. Muutosta on tapahtunut eniten siinä, kuka tarjolla olevasta tiedosta on kiinnostunut ja minkälaisiin ratkaisuihin se johtaa.

Vähitellen marginaalien huolesta on kasvamassa yhteisen ponnistelun ydin. Tämä tilanne on uudelle toimitusjohtajalle haastava ja innostava. Voin siirtää kapulan seuraajalleni hyvin luottavaisin mielin, koska joukkue on erinomainen, tulevaisuuden näkymät lupaavat ja järjestelmät riittävän hyvässä kunnossa.

Viimeisimmät artikkelit