Siirry sisältöön

EconomisE

Tämä opas on syntynyt osana EconomisE hanketta. Opas perustuu Syklin ja Kuntaliiton yhdessä vuonna 2018 tekemään kyselyyn ja sen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. Oppaassa käydään ensin varsin seikkaperäisesti läpi kuntakentän energiatehokkuustyön tilanne. Tämän jälkeen annetaan kolme toimenpidesuositusta energiatehokkuustyön tuloksellisuuden parantamiseksi. Toimenpidesuositusten laadinnan lähtökohtana on ollut energiatehokkuustyön ja sen vaikuttavuuden taloudellinen optimointi, joka on ollut yksi kyselyosuuden keskeisiä tuloksia.

Opas kunnallisille päättäjille energiatehokkaisiin investointeihin