Siirry sisältöön

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta viitoittaa suunnan kestävään tulevaisuuteen 

Kestävää tulevaisuutta yhdessä.

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta

Kestävyystiekartta kuvaa ammatillista koulutusta matkalla kohti hiilineutraalia ja luonnon kantokyvyn rajoissa toimivaa yhteiskuntaa. Tiekartassa kuvataan, miten koulutuksen arvopohja, tehtävät ja rooli uudistuvat. Ammatillisten oppilaitosten tehtävinä vahvistuvat jatkossa kestävän tulevaisuuden rakentaminen, ekososiaalisen sivistyksen edistäminen, aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen, työelämän uudistaminen ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen. 

Kestävyystiekartan tavoitteet linjaavat, millaisia muutoksia ammatillisen koulutuksen toimijoiden on tehtävä, jotta koulutus edistää siirtymää kestävään elämäntapaan ja työelämään. Tavoitteet on muodostettu viidelle painopistealueelle, joista jokaiselle on luotu tavoitteeseen johdattavat toimenpidepolut.

Kestävyystiekartta on laadittu Opetushallituksen rahoittamassa kaksivuotisessa Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus eli VASKI-hankkeessa. VASKI-hankkeeseen osallistui 61 ammatillista oppilaitosta. Tiekartta syntyi VASKI-hankkeen aikana ammatillisten oppilaitosten verkostotoiminnan tuotoksena.  

Sykli on toiminut yhtenä VASKI-hankkeen osakoordinaattorina. Sykli onkin osallistunut erityisesti Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt -sisältöjen ja Hiilineutraalius -sisältöjen yhteiskehittämiseen.

Ohjelmapaperin lisäksi kestävyystiekarttaan kuuluu laaja ThingLink-oppimisympäristö, joka tukee kestävyyspolulla etenemistä. 


Sitoudu ja sitouta oma oppilaitos tiekarttatyöhön

Kestävyystiekartan tulevaisuuskuvan ja tavoitteiden saavuttaminen on jokaisen ammatillisen oppilaitoksen vastuulla. Kestävyystiekartta ohjaa oppilaitosta rakentamaan oman kestävyysohjelman tai tiekartan, jossa linjataan tavat, joilla kestävä tulevaisuus ja osaaminen rakentuvat oppilaitoksen arjen toimilla.

Sitoutumisen yhteiseen kestävyystiekarttaan voi tehdä näkyväksi Ammatillinen koulutus 2030 – kestävää tulevaisuutta yhdessä -kuvakkeella.

Lataa logo alla olevasta linkistä:


Tutustu myös

Ohjelmapaperin kieliversiot (englanti & ruotsi):

Kestävyystiekartan toimenpidepolku

Kestävyystiekartan ohjelmapaperin kuvituskuvat ja kaaviot


Kysy lisää

Sini Raita-aho

asiantuntija, VASKI-hanke