Siirry sisältöön
Taimi mullassa.

Syklin vastuullisuus- ja laatulupaus 

Syklin perustehtävä on edistää organisaatioiden, asiantuntijoiden ja ammattilaisten kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista. Toimimme kouluttajina ja asiantuntijoina valtakunnallisesti. 

Sykli tähtää kokonaisvaltaiseen, läpileikkaavaan ja sisäänrakennettuun vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Kestävät käytännöt ja vastuulliset toimintatavat näkyvät kaikissa Syklin palveluissa, koulutuksissa ja käytännöissä. Tätä ajatusmallia pyrimme myös levittämään opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien käyttöön. Kouluttaja matkustaa -periaatteemme vähentää opiskelijoiden matkustustarvetta ja -päästöjä, minkä lisäksi suosimme vähäpäästöisiä kulkuneuvoja. Olemme sitoutuneet ympäristövaikutustemme vähentämiseen ja toimimaan esimerkkinä kaikessa tekemisessämme – tätä työtä ohjaa ympäristöjärjestelmämme. 

Syklin toiminta pohjautuu asiakkaiden, yhteiskunnan ja planeetan tarpeisiin. Vastaamme niihin laadukkaalla koulutuksella, jonka tuottaa osaava ja asiantunteva henkilöstömme. Kehitämme tutkinto- ja organisaatiokohtaisia koulutuksiamme ja palveluitamme sekä omaa toimintaamme jatkuvasti perustuen tietoon ja sen hyödyntämiseen. Kehittämistyö on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista ja osa jokaisen sykliläisen työtä. Seuraamme edistymistämme ja kuulemme asiakkaidemme palautteen. 

Koulutamme eri koulutusasteiden opettajia, jotka puolestaan kouluttavat edelleen vastuullisia kansalaisia ja ammattilaisia. Hanketoimijoina luomme uusia koulutuksia, menetelmiä, materiaaleja, ja toimintatapoja, joilla kestävä kehitys tuodaan käytännön tasolle organisaatioiden toimintaan ja ammattilaisten osaamiseksi. 

Haluamme olla edelläkävijä työelämän kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäjänä. 

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian mukaisesti olemme sitoutuneita seuraaviin tavoitteisiin: 

  • oppilaitoksemme laadunhallinta on kokonaisvaltaista 
  • vastuullisuus-, kestävyys- ja tulevaisuusajattelu näkyy toiminnassamme läpileikkaavana ja sisäänrakennettuna teemana 
  • toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöisyys 
  • pyrimme kohti toiminnan ja päätöksenteon erinomaisuutta jatkuvan parantamisen keinoin 
  • ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon 
  • toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet 

Helsingissä 28.11.2022 
Mia O’Neill
rehtori, toimitusjohtaja