Siirry sisältöön
Koivun lehtiä.

Syklin opiskelijoiden turvallisemman tilan ohjeistus

Kuuntele ja opi 

Syklissä haluamme aktiivisesti kasvaa yhä paremmaksi oppivaksi yhteisöksiMeillä opiskelu pohjautuu pitkälti jatkuvalle oppimiselle ja vuorovaikutukselle sekä vertaisuudelle. 

 • Ota jokainen vastaantuleva ihminen, asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
 • Ole avoin sinulle annetulle palautteelle ja pyri muokkaamaan toimintaasi sen perusteella. 
 • Käytä kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille.​

Tunnista tekemäsi oletukset  

 • Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta. 
 • Pyri siihen, ettet oleta esimerkiksi toisten sukupuolta, taustaa, mielipiteitä tai 
  toimintakykyä. 
 • Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja tiedosta ihmisten moninaisuus. ​

Anna ja tee tilaa 

 • Tunnista, millaisessa roolissa ja asemassa olet eri tilanteissa.
 • Ole aktiivisesti läsnä ja mahdollista omalla toiminnallasi myös muiden osallistuminen. 
 • Kunnioita muiden rajoja. Kysy, jos olet epävarma.
 • Ota vastuu omasta toiminnastasi.
 • Ei tarkoittaa ei.​

Toimi ​

 • Jos näet tai kuulet häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu siihen itsellesi sopivalla tavalla. Puuttumalla toimit myös esimerkkinä toisille. 
 • Kerro havaitsemastasi kiusaamisesta tai syrjinnästä Syklin kouluttajalle tai muulle henkilöstölle, joiden velvollisuus on puuttua tilanteeseen ja viedä asia eteenpäin käsiteltäväksi.
 • Voit myös tarvittaessa käyttää palautelomaketta tai ilmoituskanavaa. Mikäli epäasiallisesti käyttäytyvä on joku Syklin henkilökunnasta, ota yhteyttä suoraan Syklin rehtoriin. ​

Muista inhimillisyys 

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Kaikkea ei tarvitse tietää ja osata valmiiksi! ​