Siirry sisältöön

QESTRAIN

Varpuja metsässä.
QESTRAIN-projektissa kehitettiin sairaaloille ja terveyskeskuksille malli ja työkalut henkilöstön koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena oli kehittää ja soveltaa organisaatioiden laatu-, ympäristö- ja […]

ENCO Environmental Training for SME`s in Retail

Varpuja metsässä.
ENCO-projektissa tuotettiin vähittäiskaupan pienmyymälöille työssäoppimista hyödyntävä koulutusmalli, jonka sisältönä olivat kaupan ympäristökysymykset. Tarkoituksena oli kouluttaa myymälän koko henkilöstö kehittämään kaupan […]

ECO-PRO: Eco-Professionals

Eco-Pro-hankkeessa kehitettiin oppilaitosten ympäristöosaamista mm. ympäristöohjelmien ja -järjestelmien rakentamisessa ja ympäristöasioiden integroimisessa ammatilliseen opetukseen. Hankkeessa parannettiin paitsi opettajien myös PK-yritysten […]

Vaaralliset kotitalousjätteet

Varpuja metsässä.
Web-pohjainen koulutuspaketti vaarallisten kotitalousjätteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kansalaisten tietoisuutta vaarallisten kotitalousjätteiden ympäristövaikutuksista ja kierrätyksestä. Kohderyhmiä ovat […]

Tehokkaan jäteneuvonnan menetelmät

EU:n jätepolitiikka perustuu jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrättämiseen. Toimivan ja tehokkaan jätehuollon perusta on syntypaikkalajittelu, jossa materiaali lajitellaan oikeaan jakeeseen […]

Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC

Varpuja metsässä.
Lisää kilpailukykyä, innovaatioita, osaamista ja puhdas Itämeri Hankkeen tavoitteena oli edistää eteläsuomalaisten vesialan yritysten liiketoimintaa ja tutkimustoimintaa Itämeren alueella luomalla […]