Siirry sisältöön
Ihmiset keskustelevat tietokoneen äärellä.

Päättyneet hankkeet

 • ETIV – Design of training modules related with the practical application and verification of EMAS

  Projektissa kehitettiin modulimuotoista koulutusmateriaalia tukemaan EMAS-järjestelmän käyttöönottoa ja soveltamista. Koulutusaineistojen kehittämisessä kiinnitettiin erityisesti huomiota koulutusmenetelmiin ja hyvien käytäntöjen levittämiseen eri […]

  Lue lisää

 • QESTRAIN

  QESTRAIN

  QESTRAIN-projektissa kehitettiin sairaaloille ja terveyskeskuksille malli ja työkalut henkilöstön koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena oli kehittää ja soveltaa organisaatioiden laatu-, ympäristö- ja […]

  Lue lisää

 • ENVEDU – Ympäristösertifiointi oppilaitoksille

  ENVEDU – Ympäristösertifiointi oppilaitoksille

  ENVEDU – hankkeessa laadittiin ympäristökriteerit, jotka auttavat oppilaitoksia ympäristötoiminnan itsearvioinnissa ja kehittämisessä. Kriteerit täyttävä oppilaitos voi saada Koulujen ja oppilaitosten […]

  Lue lisää

 • ENCO Environmental Training for SME`s in Retail

  ENCO Environmental Training for SME`s in Retail

  ENCO-projektissa tuotettiin vähittäiskaupan pienmyymälöille työssäoppimista hyödyntävä koulutusmalli, jonka sisältönä olivat kaupan ympäristökysymykset. Tarkoituksena oli kouluttaa myymälän koko henkilöstö kehittämään kaupan […]

  Lue lisää

 • ECO-PRO: Eco-Professionals

  Eco-Pro-hankkeessa kehitettiin oppilaitosten ympäristöosaamista mm. ympäristöohjelmien ja -järjestelmien rakentamisessa ja ympäristöasioiden integroimisessa ammatilliseen opetukseen. Hankkeessa parannettiin paitsi opettajien myös PK-yritysten […]

  Lue lisää

 • Vaaralliset kotitalousjätteet

  Vaaralliset kotitalousjätteet

  Web-pohjainen koulutuspaketti vaarallisten kotitalousjätteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kansalaisten tietoisuutta vaarallisten kotitalousjätteiden ympäristövaikutuksista ja kierrätyksestä. Kohderyhmiä ovat […]

  Lue lisää

 • Tehokkaan jäteneuvonnan menetelmät

  Tehokkaan jäteneuvonnan menetelmät

  EU:n jätepolitiikka perustuu jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrättämiseen. Toimivan ja tehokkaan jätehuollon perusta on syntypaikkalajittelu, jossa materiaali lajitellaan oikeaan jakeeseen […]

  Lue lisää

 • Hausjärven pohjavesien riskien hallinta

  HAPPI oli kolmivuotinen hanke, jossa tutkittiin pohjavesialueiden ja Päijänne-tunnelin ympäristön riskikohteita Hausjärven kunnan alueella. Hankkeen tavoitteena oli vähentää ja poistaa […]

  Lue lisää

 • Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ruotsinkieliselle sektorille

  Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö ylläpitää valtakunnallista Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia, joka on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Sertifiointijärjestelmän […]

  Lue lisää

 • Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC

  Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC

  Lisää kilpailukykyä, innovaatioita, osaamista ja puhdas Itämeri Hankkeen tavoitteena oli edistää eteläsuomalaisten vesialan yritysten liiketoimintaa ja tutkimustoimintaa Itämeren alueella luomalla […]

  Lue lisää