Siirry sisältöön

Rattailla

Rattailla toimenpideohjelma

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja ‐tietoisuuden edistämisryhmä Välkkeen Rattailla‐ hankkeessa on tehty toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja ‐vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla vuosille 2014–2017. Toimenpideohjelma toteuttaa osaltaan Uusimaa‐ohjelmaa.

Toimenpideohjelmassa on viisi päätavoitetta:
1. Uusmaalaisten luonto‐ ja ympäristösuhde on vahva, oma lähiympäristö koetaan tärkeäksi ja lähiympäristön suunnitteluun on helppo osallistua.
2. Asukkaiden on helppo tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja hiilineutraalilla Uudellamaalla.
3. Ympäristötieto on mediassa esillä monipuolisesti ja kansantajuisesti.
4. Uusmaalaiset kunnat ovat edelläkävijöitä kestävässä kehityksessä. Kunnissa on vahva kestävän kehityksen arvopohja.
5. Organisaatioilla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai ympäristöohjelma.

Rattailla ‐hankkeen päärahoittajia ovat olleet Uudenmaan liitto ja Ympäristöministeriö. Muita rahoittajia ja samalla toteuttajia ovat olleet Espoon ja Helsingin kaupungit, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallitus, Hyria koulutus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Uudenmaan ELY‐keskus. Hanketta on koordinoinut Suomen ympäristöopisto SYKLI, missä hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Maria Runonen.