Siirry sisältöön

RANTA

Tämä raportti on kehityshankkeen ”Rakentamisen kiertotalous kunnissa – RANTA” loppuraportti. RANTA-hankkeessa edistettiin rakennettuun kaupunkiympäristöön, rakennuksiin ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. RANTA-hankkeessa kehitystyötä on tehty kuntien (Helsinki, Vantaa ja Hämeenlinna) todellisten tarkastelukohteiden pohjalta, yhdessä kuntien kanssa.

Loppuraportti