Siirry sisältöön

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta

Kanta-Hämeessä on vahvaa osaamista ja menestyvää liiketoimintaa luonnonvarojen kestävässä käytössä sekä biotaloudessa ja kiertotaloudessa. Tiekartan avulla voidaan yhdessä paikallisten

sidosryhmien kanssa tehdä yhteinen suunnitelma toimenpiteistä, joilla siirrytään kohti kestävää, luonnonvaroja viisaasti käyttävää kiertotalousmaakuntaa.

Tiekartan tarkoituksena on antaa suuntaviivat kohti kestävää kiertotaloutta toteuttavaa Kanta-Hämettä. Projekti toteutettiin yhteistyössä kantahämäläisten toimijoiden kanssa.

Tiekartta sisältää muun muassa seuraavaa:

 • Tavoitetilat, indikaattorit ja toimenpiteet viidessä eri teemassa:
  • Energian tuotanto ja kulutus
  • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
  • Kulutus ja materiaalivirrat
  • Ruoan tuotanto ja kulutus
  • Veden käyttö ja luonnonvedet
 • Esimerkkejä paikallisten organisaatioiden kiertotaloustyöstä
 • Asukaskyselyn tulokset: Mitä toimenpiteitä omassa kotikunnassasi tulisi toteuttaa?

Ota tiekartta käyttöön oman organisaationne tueksi kohti kiertotaloutta!

Pääset lukemaan tiekarttaa täältä.

Road map for circular economy in Kanta-Häme has been published!

Kanta-Häme has strong expertise and successful business operations in the sustainable use of natural resources in the bioeconomy and circular economy. The roadmap will help to develop a joint plan of measures, together with local stakeholders, to move towards a sustainable, resource-wise, circular economy region.

The roadmap aims to provide guidelines towards a sustainable circular economy in Kanta-Hämne. The project was carried out in cooperation with the stakeholders of Kanta-Häme.

The roadmap includes:

 • Target goals, indicators and actions in five different themes:
  • Energy production and consumption
  •  Transportation and infrastructure
  • Consumption and material cycles
  • Food production and consumption
  • Water use and water bodies
 • Examples of circular economy by local organisations
 • Residents’ survey results: what measures should be taken in your municipality?

Check out the roadmap and get ideas to help your organisation move towards a circular economy!

Road map for circular economy in Kanta-Häme is part of Luo Net GOES International -project. https://www.hamk.fi/projektit/luo-net-goes-international/