Siirry sisältöön

Päivitä ympäristöosaaminen 2020-luvulle!

Julkaistu: 8.9.2022

Riina Fågel, Anna Haukka ja Minna Myllykoski

Miten voin kasvattajana tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvassa maailmassa? Miten käsitellä aikamme ympäristökysymyksiä, kuten luontokatoa ja ilmastokriisiä? Miten voimme kollegoiden kanssa kehittää oppimisyhteisöni arkea osallistavaksi, kestäväksi ja hyvinvoivaksi? Miten voin itse olla osa yhteiskunnan muutosta kestävään suuntaan?

Ympäristövastuullisuutta velvoittavat käsittelemään varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat, mutta käytännön konkretia jää monin paikoin vielä vajaaksi. Näin siitä huolimatta, että kestävyys- ja ympäristökriisi vaativat kiireisiä toimia ja kasvatus- ja opetusala on yksi yhteiskuntamme keskeisistä väylistä, joiden kautta muutosta voidaan saada aikaan. Muutos lähtee pienestä, luontosuhteen vahvasta rakentamisesta, kohti keskikokoisia ja suurempia ympäristövastuullisia tekoja ja ymmärrystä siitä miksi ja miten me voimme ja meidän pitää muuttua.

Syklillä on laajaa osaamista ympäristövastuullisuudesta ja olemme lähteneet tähän hankkeeseen tuomaan useiden muiden alan toimijoiden kanssa konkreettisia työkaluja ympäristövastuullisen rakentamiseen niin kasvatuksessa, opetuksessa kuin muussa arjessa.

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hankkeen maksuttomat koulutukset kouluille ja varhaiskasvatuksen yksiköille alkavat

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hankkeessa (2022-2023) tarjotaan maksuttomia täydennyskoulutuksia kestävän elämäntavan vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja toisella asteella. Koulutukset ovat suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, luokanopettajille, aineenopettajille sekä rehtoreille ja päiväkodin johtajille. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Kokonaisuus tukee koulu- ja varhaiskasvatusyhteisöjen kehittämistä kohti osallistavaa, hyvinvoivaa ja ympäristövastuullista arkea. Eri kohderyhmille suunnatut koulutusosiot antavat konkreettisia välineitä, kannustavat osallisuuden edistämiseen ja rohkaisevat ottamaan kestävyyskysymykset osaksi oppimisyhteisön toimintaa. Läpileikkaavina teemoina koulutusosioissa kulkevat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä.

Lukuvuoden 2022–2023 sekä syyslukukauden 2023 aikana hankkeessa järjestetään koulutuksia useammalla eri paikkakunnalla. Syksyllä 2022 käynnistyvät koulutukset luokanopettajille sekä päiväkodin johtajille ja rehtoreille. Keväällä 2023 on luvassa koulutukset varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja aineenopettajille (myös verkkokoulutuksena).

Lisätietoja ja ilmoittautuminen WWF Suomen verkkosivuilla.

Syksy 2022
Koulutukset luokanopettajille (1,5 op)
Koulutukset rehtoreille ja päiväkodin johtajille (0,5 op)

Kevät 2023
● Koulutukset varhaiskasvatuksen ammattilaisille (1,5 op)
● Koulutukset aineenopettajille (1,5 op)
● Verkkokoulutus kasvatusalan ammattilaisille (1 op)

Kevään 2023 koulutuksiin ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Yhteistyötahot

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeessa yhteistyössä toimivat WWF, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ympäristökasvatusjärjestö FEE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Natur och Miljö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Valonia.

Otsikkokuvan kuvaaja: Laura Karlin / WWF

Viimeisimmät blogikirjoitukset