Siirry sisältöön

Miksi jokainen laji on tärkeä?

Julkaistu: 21.5.2024

Arttu Hallberg

Vihreänä välkkyvä maisema, lintujen keväiset kilpasoinnut ja metsämaan multainen tuoksu. Mieleen alkaa muodostumaan kuva Suomen suvesta sekä monimuotoisesta luonnosta.

Me kaikki olemme riippuvaisia monimuotoisen luonnon tuottamista palveluista

Useimmat meistä nauttivat tällaisista aistielämyksistä ja kaikki meistä ovat riippuvaisia monimuotoisen luonnon tuottamista palveluista. Monipuolinen maaperän mikrobisto mahdollistaa monipuolisen kasvillisuuden ja monipuolinen kasvillisuus monipuolisen eläinlajiston. Tämä elämän kudos on ruuantuotantomme pohja sekä keskeinen osa mm. hiilensidontaa, veden puhdistusta sekä tietysti myös hapen tuotantoa.

Hupeneva monimuotoisuus murentaa perustaa, jolle oma olemassaolomme perustuu

Valitettavasti nykyinen ihmistoiminta heikentää monimuotoisuutta ja yhä useammat lajit sekä elinympäristöt ovat vaarassa kadota kokonaan. Suomessa noin puolet luontotyypeistä ja joka yhdeksäs arvioiduista lajeista on uhanalaisia. Tilanne on huolestuttava, sillä hupeneva monimuotoisuus murentaa myös perustaa, jolle oma olemassaolomme perustuu.

Synkästä suunnasta huolimatta on hyvä muistaa, että kehityksen kulku on käännettävissä. Prosessi vaatii ponnistuksia, mutta panostamalla monimuotoisuuteen panostamme samalla omaan hyvinvointiimme. Kannustavaa on myös se, että luonnolla on tapana toipua, kun sille annetaan tilaa. Joskus paras keino turvata monimuotoisuutta onkin pienentää siihen kohdistuvaa painetta ja jättää jotain tekemättä. Anna siis tyytyväisenä pihan reunan rehottaa ja jätä turhat tavarat ostamatta. Luonto kiittää, kun otat rennosti ja kevennät ylikulutuksen kuormaa.

Tutustu Syklin LUMO-työhön

Mikäli luonnon monimuotoisuus kiinnostaa, kannattaa tutustua myös Syklin LUMO-työhön. Tällä hetkellä meillä on käynnissä kolme aiheeseen liittyvää hanketta:

Enemmän elämää – kohti luontopositiivista ammatillista koulutusta

Lumoa kiinteistönhoitoon

Viheralan käytännöt luontopohjaisten ratkaisujen kehittämisessä (VIRKEÄ)


Teksti on julkaistu 22.5.2024 Luonnon monimuotoisuuden päivänä. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa.

Kirjoittaja

Arttu Hallberg

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Viimeisimmät blogikirjoitukset