Siirry sisältöön

Kuvaaja auttaa jäsentämään luontoympäristössä tapahtuvan oppimisen hyötyjä 

Julkaistu: 5.4.2024

Anna Haukka & Ulla Myllyniemi

Kuinka kaikki alkoi eli kuinka tehdä kuvaaja vartissa! 

Tiedäthän sen tunteen, kun eri yhteyksistä hankittu tieto alkaa muokkaantua päässäsi selkeäksi rakenteeksi? Kuinka se jalostuu, kun pääset keskustelemaan aiheesta kollegoittesi tai muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa? Näin kävi meillekin, kun kolme Syklin ympäristökasvatuksesta vastaavaa kouluttajaa, Anna Haukka, Virpi Jussila ja Ulla Myllyniemi, pääsimme vauhtiin. Juttu luisti ulkona opettamisesta ja luonnon vaikutuksista oppimiseen keskellä ympäristökasvattajien Monet menetelmät -koulutusjaksoa vuosi sitten.  
 
Keskustelimme tutkimuksista liittyen luonnon vaikutuksista oppimiseen. Samalla meille kiteytyi vahva visio siitä, kuinka nämä tutkimustulokset voisi esittää kuviona: perinteisenä kolmiona, jonka pohjaksi muodostuvat luonnon yleiset hyvinvointivaikutukset, jotka ovat läsnä kaikessa luonnossa tapahtuvassa toiminnassa.  

Tämän päälle rakentui tarkennettu kuva luonnon oppimista vahvistavista vaikutuksista.

Kuvaaja: Anna Haukka, Virpi Jussila & Ulla Myllyniemi

Kuvaaja ulkona oppimisen hyödyistä rakentuu luonnon yleisten hyvinvointivaikutusten päälle 

Me ympäristökasvattajat työskentelemme paljon aidoissa ympäristöissä. Ulkona tai sisällä, asiayhteyteen soveltuvassa oppimisympäristössä oppiminen on usein vahvaa. 

Erityinen asema on ulkona oppimisessa luontoympäristöissä: luonnossa olemisella, liikkumisella ja tekemisellä on tutkitusti runsain määrin hyvinvointivaikutuksia. Luonto rauhoittaa, vähentää stressiä, parantaa keskittymiskykyä, saa ajatukset kulkemaan sujuvasti ja palaset loksahtelemaan paikoilleen, lisää ihmisten välistä positiivista vuorovaikutusta, liikuttaa koko kehoa, parantaa immuunipuolustusta ja ties mitä muuta!  

Nämä luonnon yleiset hyvinvointivaikutukset heijastuvat myös oppimiseen: luonnon tarjoamat keskittymistä, vuorovaikutusta, ajatuksen juoksua sekä liikkuvuutta lisäävät vaikutukset vahvistavat myös oppimista. Samalla opitaan myös yleisiä ulkona toimimisen taitoja: kun oppii olemaan ulkona oikeissa varusteissa erilaisissa maasto- ja sääolosuhteissa, menee todennäköisemmin myöhemminkin elämässä ulos saamaan runsain määrin hyvinvointivaikutuksia. 

Oikein valitut pedagogiset menetelmät vahvistavat ulkona oppimista 

Kirsikaksi kakun päälle rakentui ymmärrys siitä, että luonnossakin on käytettävä sopivia ja monipuolisia pedagogisia menetelmiä, ja että oppiminen ulkona tapahtuu myös didaktisissa kohtaamisissa. Tämä ei poissulje omatoimista tai vapaamuotoista oppimista, mutta opettajan tai kasvattajan olisi sen lisäksi ymmärrettävä, kuinka oppimista ja opiskelua voi suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti. 

Kuvaajan ylin kolmio muodostuu siksi niin sanotusta didaktisesta kolmiosta, jossa kuvataan, kuinka oppiminen tapahtuu toisaalta kohtaamisissa opettajan ja oppijan välillä, mutta myös oppijan ja oppiaineksen välillä. Kolmion täydentää opettajan suhde oppiainekseen, joka sisältää pedagogisen asiasisällön. Nämä suhteet täydentävät toisiaan ja konkretisoituvat ulkona opiskeltaessa niin, että opettaja suunnittelee oman ryhmänsä tuntien juuri heille parhaat tavat ja menetelmät havaita, pohtia ja oppia vaadittavat oppisisällöt. Lisäksi hän seuraa oppimisprosessia ja antaa tilaa tarvittaville muutoksille ulkotuntien aikana, ja näin varmistaa opetettavien asioiden ja aiheiden parhaan mahdollisen oppimisen oppijoille.  

Luontoympäristössä oppiminen kannattaa

Pelkkänä kolmiona kuvaaja ei vielä ollut täydellinen. Kuin itsestään kolmion ympärille muodostui myös ympyrä, joka kuvaa meitä koko ajan ympäröivää luontoa ja sen monimuotoisia vaikutuksia ihan kaikkeen olemiseen ja tekemiseen. Luonto vaikuttaa niin oppijaan, opettajaan kuin oppiainekseenkin ja toimii näin myös kanssaopettajana (Nature as Co-teacher). Kokonaisuudessaan tämä kuvaaja avaa oppimista ulkona luonnossa ja kertoo omaa vahvaa viestiään siitä, miksi opetus ei kuulu vain sisälle.  Meidän on avattava ovi ja mentävä ulos luontoon oppimaan. Siitä hyötyy niin keho, mieli kuin aivotkin. Luonnossa tavataan! 

Seuraavan kerran, kun olet tai olette ulkona luonnossa: 

🌳 Pohtikaa yhdessä, mitä vaikutuksia ulkona olemisella on ollut teihin?
🌲 Miettikää myös, onko teillä kokemuksia siitä, kuinka jotkut asiat ovat ratkenneet ja uudet ajatukset kehittyneet ulkona olon aikana?

Ota avuksi vaikkapa nämä keskustelukortit luonnossa oppimisen jälkeen.


Lisätietoa

Kohti ympäristövastuullista oppimista -hankkeessa (OPH) tuotettu Mappa.fi -teemareppu luonnon hyvinvointivaikutuksista sisältää runsaasti aineistoa asian käsittelyyn niin kasvattajakollegoiden kuin pienimpien lasten kanssa. SYKLIn hankkeessa osatuottamia materiaaleja löydät myös täältä.

Vahva perusta ulkona opettamisen perusteisiin ja käytäntöön löytyy Ulkona opettamisen käsikirjasta, toim. Arja Kaasinen ja Ulla Myllyniemi (2023), PS-kustannus.


Kirjoittajat

Anna Haukka

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Ulla Myllyniemi

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Tämän blogin kuvaajaa saat käyttää ei-kaupallisiin opetustarkoituksiin. Muista viitata alkuperäislähteeseen. 


Lue lisää

Viimeisimmät blogikirjoitukset