Siirry sisältöön

Kestävä vesihuolto on luotettavaa, kannattavaa ja ympäristön huomioivaa

Julkaistu: 28.2.2019

Kirjoittajat: Maria Runonen ja Vesa Arvonen

Moni kansalainen pitää toimivaa ja turvallista vesihuoltoa itsestäänselvyytenä. Puhdasta vettä tulee hanasta aina kun kaipaa, jätevedet hoidetaan asiallisesti pois. Keskeytyksiä ja laatuhäiriöitä ei saa olla. Putkirikot, juomaveden pilaantuminen ja jätevesien päästöt ympäristöön osoittavat, että vastuullisuus ja kestävyys ovat vesihuollon alalla tarpeellista ammattiosaamista.

Kestävä vesihuolto = hyvä vesihuolto

Ympäristöalan vesihuollon opiskelijat kokoontuivat helmikuussa oppimaan ja pohtimaan kestävämmän vesihuollon kehittämistä. Päivän tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kestävästä kehityksestä yleensä, ja erityisesti oppia soveltamaan saatua tietoa käytännössä.

Kuinka voin itse toimia organisaatiossani kestävämmin? Kuinka voin kehittää organisaationi toimintaa kestäväksi? Aloitimme päivän pohtimalla yksinkertaisesti asioita, mitkä liittyvät hyvään vesihuoltoon. Ammattilaiset keksivät nopeasti useita tärkeitä asioita ja kirjasivat ne ylös:

Hieman tiivistäen: hyvä vesihuolto on turvallista, laadukasta, tasa-arvoista ja hallittua. Sitä kehitetään ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Päivän aikana huomasimme, että itse asiassa hyvä vesihuolto on synonyymi sanaparille kestävä vesihuolto.

Kestävän vesihuollon ulottuvuudet

Hyvää vesihuoltoa kuvaavat asiat voidaan hyvin ryhmitellä kestävän kehityksen ulottuvuuksien mukaan. Samalla nähdään, että asiat ovat osin samoja ja linkittyvät selvästi toisiinsa.

Taloudellisesti kestävä vesihuolto on kannattavaa, luotettavaa ja hallittua. Kunnossapitotoimia ja saneerausta tehdään aktiivisesti ja korjausvelka ei kasva. Vesihuollon täytyy toimia varmasti ja suunnitelmia tehdään pitkällä tähtäimellä, tulevaisuutta ennakoiden. Vuotovesiprosenttia tarkkailemalla voidaan myös saada aikaan merkittäviä säästöjä.

Ekologinen kestävyys vesihuollossa tarkoittaa niin ikään ajantasaisuutta ja jatkuvaa kehitystä. Omasta vedenhankinta-alueesta täytyy pitää huolta, jotta puhdasta vettä on saatavilla. Tarvittava energia käytetään tehokkaasti ja toisaalta myös esimerkiksi omaa hukkalämpöä voidaan hyödyntää omissa prosesseissa. Vähimmäisvaatimuksena on noudattaa erilaisia vesihuoltoon liittyviä lakipykäliä ja toiminnan täytyy olla turvallista niin ihmiselle kuin ympäröivälle luonnollekin.

Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta tärkeimmiksi pointeiksi nousevat varmuus, luotettavuus ja turvallisuus terveyden näkökulmasta, onhan kyseessä meille elintärkeä luonnonvara. Mahdollisiin häiriötilainteisiin ja muutoksiin täytyy osata varautua ja niiden varalle harjoitellaan säännöllisesti. Tämä on mahdollista vain, jos työt on resursoitu hyvin ja työvoimaa on riittävästi. Vettä täytyy olla tasapuolisesti saatavilla kaikille. Toiminta on avointa ja sitä tehdään vuorovaikutuksessa yhteistyötahojen, kuten kaupungin muun infrastruktuurin kanssa. Myös kuluttajan rooli on tärkeä, jotta vesihuolto voi toimia mahdollisimman tehokkaasti.

Jätä vesilaitos parempaan kuntoon kuin sinne tullessa

Kestävän kehityksen määritelmän mukaan meidän tulisi jättää maapallo tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin nyt. Koulutuspäivän aikana syntyi ajatusleikki, voisiko kestävän vesihuollon mittari olla vesilaitoksen jättäminen tuleville työntekijöille paremmassa kunnossa kuin sinne töihin tullessa. Siinäpä tavoitetta!

Uusi kestävään vesihuoltoon tähtäävä vesihuoltomestarin koulutusohjelma alkaa Syklissä keväällä 2019, lue lisää ja hae mukaan »

Kirjoittajat:
Maria Runonen
kouluttaja, projektipäällikkö

Vesa Arvonen
koulutuspäällikkö

Viimeisimmät blogikirjoitukset