Siirry sisältöön

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0

Euroopan unionin osarahoittama -logo

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 tuplahankkeessa selvitetään millaista uutta ja täydentävää dataa sekä menetelmäsuosituksia kaupunkien vähähiilisyystyön tueksi voidaan tuottaa rakennettujen luontoympäristöjen hiilinielujen osalta. Keskiössä on laserkeilausdatan jalostaminen, satelliittidatan tulkinta ja hiilensidontaa kuvaavien prosessipohjaisten mallien hyödyntäminen. Näistä datalähteistä hanke tuottaa pilottiluonteista paikkatietoa, jonka hyödynnettävyyttä ja merkitystä arvioidaan kaupunkiorganisaatioissa käytännön tasolla.

Hankkeet toteutetaan Uudenmaan (Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 Uusimaa) ja Kanta-Hämeen (Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 Kanta-Häme) maakunnissa. Yhteistyökaupunkeina mukana ovat Espoo, Forssa ja Riihimäki, mutta alueiden kaikkiin kuntaorganisaatioihin pyritään löytämään yhteys ja haastattelemaan kuntien tarpeita, miten hiilinieluja, luontoarvoa ja viihtyvyyttä voitaisiin alueella lisätä.

Molempien maakuntien hankkeiden päätoteuttajana on Suomen ympäristöopisto SYKLI. Osatoteuttajista Ilmatieteen laitos ja Maanmittauslaitos ovat mukana molemmissa hankkeissa. Uudenmaan alueella hankekonsortiossa on mukana Aalto yliopisto ja Kanta-Hämeessä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.

Hankkeiden tuloksena syntyy yhteisjulkaisu kaupunkien luontoympäristöihin liittyvän vähähiilisyystyön edistämismenetelmistä. Toinen tuotos on kaupunkimallin virtuaalinen ympäristö ja lisäksi tuotoksena syntyy suoraan hyödynnettävissä olevia datavarantoja. Ensimmäisiä osatuotoksia jaetaan jo vuoden 2024 puolella hankkeen viestintäkanavien kautta.

Hankkeet ovat avoimia yritysyhteistyölle ja yrityksiltä otetaankin aloitteita ja ehdotuksia vastaan siitä, millaisiin haasteisiin hankkeesta toivottaisiin vastauksia ja onko jotain, mitä voitaisiin edistää ja kehittää yhdessä eteenpäin.

Ota Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 @kaupunkihiili seurantaan >>

Hankkeen kesto: 09/2023–12/2025


👉 Haluaisitteko olla mukana kaupunkien vähähiilisyyden kehitysyhteistyössä rakennettujen luontoympäristöjen hiilinielujen osalta? Jätä sähköpostiosoitteenne klikkaamalla alla olevaa painiketta, niin olemme teihin yhteydessä.


Digital CityCarbon 2.0

Co-funded by the European Union -logo

Digital CityCarbon 2.0 projects aims to determine, what kind of new and supplementary data as well as method recommendations can be produced by carbon sinks in built environment to support the low carbon work of cities. The focus will be on processing laser scanning data, interpreting satellite data and using process-based models of carbon sequestration. By utilising existing data sources as well as the ones produced in the project, pilot-type location data is produced, the usability and significance of which will be determined in city organisations on a practical level.

The projects will be implemented in the regions of Uusimaa and Kanta-Häme. Espoo, Forssa and Riihimäki will be involved as partner cities, but the aim is to reach out to all municipal organisations in the regions and interview municipal needs on how to increase carbon sinks, natural value and amenity in the area.

SYKLI Environmental College is the main implementer of the projects in both regions. The co-implementers of both projects are the Finnish Meteorological Institute and the National Land Survey of Finland. In Uusimaa, the project consortium includes Aalto University and in Kanta-Häme, Häme University of Applied Sciences HAMK.

Furthermore, the project investigates the overall need for the necessary data and the usability of the existing materials for the low carbon work of cities and, on the other hand, the need for further processing. The outcome of the projects will be a publication on methods to promote low-carbon urban habitat management. The second output will be a virtual environment for urban modelling. Another output will be directly exploitable data repositories. The first publications will be distributed already in 2024 through the project’s social media channels. The project will be implemented simultaneously in both Uusimaa and Kanta-Häme regions.

The projects are open to business cooperation and companies are welcome to submit initiatives and suggestions on what challenges they would like to see addressed and whether there is anything that could be promoted and developed further together.

Duration of the project: 09/2023–12/2025


Kysy lisää – Ask more

Jiri Luojukoski

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Kysy lisää Uudenmaan toteutuksesta – Ask more about the implementation in Uusimaa

Riku Mustonen

kouluttaja

Kysy lisää Kanta-Hämeen toteutuksesta – Ask more about the implementation in Kanta-Häme

Joonas Raaska

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous