Siirry sisältöön

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0

Euroopan unionin osarahoittama -logo

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 hankkeessa selvitetään millaista uutta ja täydentävää dataa sekä menetelmäsuosituksia kaupunkien vähähiilisyystyön tueksi voidaan tuottaa rakennettujen luontoympäristöjen hiilinielujen osalta. Keskiössä on laserkeilausdatan jalostaminen, satelliittidatan tulkinta ja hiilensidontaa kuvaavien prosessipohjaisten mallien hyödyntäminen. Näistä datalähteistä hanke tuottaa pilottiluonteista paikkatietoa, jonka hyödynnettävyyttä ja merkitystä arvioidaan kaupunkiorganisaatioissa käytännön tasolla.

Hankkeen tuloksena syntyy julkaisu kaupunkien luontoympäristöihin liittyvän vähähiilisyystyön edistämismenetelmistä. Toinen tuotos on kaupunkimallin virtuaalinen ympäristö ja lisäksi tuotoksena syntyy suoraan hyödynnettävissä olevia datavarantoja. Ensimmäisiä osatuotoksia jaetaan jo vuoden 2024 puolella hankkeen viestintäkanavien kautta.

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen ympäristöopisto SYKLI ja osatoteuttajina Aalto-yliopisto, Maanmittauslaitos ja Ilmatieteen laitos. Hanke on alkanut syyskuussa 2023 Uudenmaan alueella ja myöhemmin rahoituspäätöksen varmistumisen jälkeen samansisältöinen hanke alkaa myös Kanta-Hämeen alueella, jolloin hankekonsortioon mukaan tulee myös Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.

Hankkeet ovat avoimia yritysyhteistyölle ja yrityksiltä otetaankin aloitteita ja ehdotuksia vastaan siitä, millaisiin haasteisiin hankkeesta toivottaisiin vastauksia ja onko jotain, mitä voitaisiin edistää ja kehittää yhdessä eteenpäin.


Digital CityCarbon 2.0

Co-funded by the European Union -logo

Digital CityCarbon 2.0 projects aims to determine, what kind of new and supplementary data as well as method recommendations can be produced by carbon sinks in built environment to support the low carbon work of cities. The focus will be on processing laser scanning data, interpreting satellite data and using process-based models of carbon sequestration. By utilising existing data sources as well as the ones produced in the project, pilot-type location data is produced, the usability and significance of which will be determined in city organisations on a practical level.

Furthermore, the project investigates the overall need for the necessary data and the usability of the existing materials for the low carbon work of cities and, on the other hand, the need for further processing. The outcome of the projects will be a publication on methods to promote low-carbon urban habitat management. The second output will be a virtual environment for urban modelling. Another output will be directly exploitable data repositories.

The first publications will be distributed already in 2024 through the project’s social media channels. The project will be implemented simultaneously in both Uusimaa and Kanta-Häme regions.

The project implementers are Sykli Environmental College (coordinator) and as partial implementers the Finnish Geospatial Research Institute (FGI) of the National Land Survey of Finland, the research units of HAMK Häme University of Applied Sciences, Aalto University/The Research Institute of Measuring and Modeling for the Built Environment, and the Finnish Meteorological Institute (FMI).

The duration of the project is 28 months (September 2023 – December 2025). The projects are open to business cooperation and companies are welcome to submit initiatives and suggestions on what challenges they would like to see addressed and whether there is anything that could be promoted and developed further together. 


Kysy lisää – Ask more

Jiri Luojukoski

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Joonas Raaska

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Ari Laitala

asiantuntija, yhteistyö & kehittäminen