Siirry sisältöön

”Syklin kautta sain intoa ja rohkeutta kokeilla ja kehittyä”

Olen varhaiskasvatuksen opettaja Oulun seudulta. Valmistuin ympäristökasvattajaksi Syklistä keväällä 2021. Jo opiskeluaikana sain työhöni paljon uutta sisältöä ulkona oppimiseen ja opettamiseen liittyen ja pääsin kehittämään päiväkotini sekä koko työorganisaationi ympäristökasvatusta. Myöhemmin olen ollut kehittämässä organisaatiomme pedagogista toimintaa sekä päässyt kouluttamaan muuta henkilökuntaa ympäristökasvatukseen liittyen. 

Syksyllä 2021 pääsin käynnistämään päiväkodissani Luonnossa kotonaan -toimintaa ja toimin edelleen LK-ryhmän ulko-opena. Perustin opiskelun aikana Luontopöllö-blogin, jossa muun muassa jaan kehittämääni materiaalia varhaiskasvatukseen.

Syklin myötä sain innostuksen kehittää osaamistani edelleen ja olen osallistunut muun muassa Suomen Ladun ulkona oppimiseen liittyviin koulutuksiin. Pian aloitan aivan uuden pilottikoulutuksen Metsäpajaohjaajaksi. Syklin kautta sain intoa ja rohkeutta kokeilla ja kehittyä, verkostoitua sekä luoda ja kehittää uutta. 

Tarja Pantsar
varhaiskasvatuksen opettaja